Hem / Tävling / Internationell

Internationell

Grundkrav
För deltagande vid en internationell tävling utanför Sverige måste din svenska triallicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det. I Elitlicensen ingår redan det tillägget. Utöver den svenska licensen måste du lösa en .

Anmälan
Anmälan till tävling gör du på egen hand.
Kom ihåg! att tävlingen måste vara sanktionerad av ett internationellt förbund anslutet till FIM eller FIM Europe. Om tävlingen inte är det gäller inga försäkringar och du åker på egen risk.

Starttillstånd
Skicka ett mejl till This is a mailto link, meddela vilken tävling du ska köra, tävlingsdatum och gärna en länk till tävlingens hemsida. Är allt ok får du ett starttillstånd skickat via mejl.
När den svenska tävlingslicensen med internationellt tillägg samt FIM internationell tävlingslicens är betalda kan starttillståndet skickas ut.