Hem / Banor / Uthyrning av bana

Uthyrning av bana

1. Om en Svemo-godkänd klubb hyr in ett företag/en privatperson för träningsläger gäller:
Svemo-ansluten klubb ansvarar för aktivitet/läger/Prova på.
Svemo godkänd banlicens.
En träningsansvarig person ska finnas på plats under hela aktiviteten. Detta ska vara en myndig person som är medlem i klubben och får själv inte delta i aktiviteten.
Deltagare över 12 år ska inneha giltig Svemo-licens för förare eller Prova på-licens.
Specialreglemente Snöskoter och Nationellt Reglemente (NT) §16 ska följas.
Säkerhetsregler enligt Specialreglemente Snöskoter följs.
Regler angående skyddsutrustning enligt Specialreglemente Snöskoter följs.

 
2. Om ett företag/privatperson hyr en Svemo-godkänd bana hos en Svemo-ansluten klubb:
Svemos försäkring via IF upphör att gälla för alla funktionärer, ledare och förare.
Företaget/privatpersonen ansvarar för att försäkring finns för funktionärer, ledare och förare som vistas på området. Svemo tar inget ansvar.

 
3. Om en Svemo-godkänd klubb hyr bana (med banlicens) av en annan Svemo-godkänd klubb gäller:
Klubb som står skriven på banlicensen där aktiviteten bedrivs, har huvudansvaret för aktiviteten.
Minst en ansvarig och myndig person från denna klubben, med god kännedom om anläggningens föreskrifter och säkerhetsregler/rutiner, ska närvarande under aktiviteten.
I övrigt gäller alla punkter under punkt 1 (se ovan)