Hem / Banor / Aktivitetsområde

Aktivitetsområde

Ett aktivitetsområde är ett område utanför eller inom en befintlig anläggning (exempelvis en mindre bana). På området kan klubbar bedriva prova-på, träningsverksamhet och/eller uppvisning. På ett aktivitetsområde sker ingen tävlingsverksamhet.

Besiktning 

För aktivitetsområde utanför befintlig anläggning sker besiktning av banbesiktare eller annan person som Snöskotersektionen utser. En områdesritning görs med tydligt utmarkerat banområde, parkering, avspärrningar etc. Tillstånd från polis, markägare/kommun krävs för att motorsport/motorfordon ska få köras på området. Området ska miljöcertifieras, använda blanketten Träning utanför permanent anläggning. Kostnader för banlicens hittar du i Svemo Nationellt Tävlingsreglemente Bilaga A.  

Aktivitetsområde för barn och ungdom utanför befintlig anläggning besiktas och miljöcertifieras enligt beskrivning ovan. Denna banlicens är avgiftsfri.

Om aktivitetsområdet ligger på befintlig anläggning besiktas området i samband med ordinarie besiktning och ritas in på banritningen/kartan. Aktivitetsområdet ingår därefter i banlicensen och befintlig miljöcertifiering för anläggningen.