Hem / Banor / Inför banbesiktning

Inför banbesiktning

Besiktning/Banlicens

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att den besiktats av besiktningsman, utsedd av Svemo. Om bana finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktning ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings/träningsfärdigt skick. På område, där tillfällig banlicens ska lösas, ska banbesiktning äga rum innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd. (Se även NT) Tillfällig D-bana kan även besiktas av tävlingsledare.

Klubbar vars banlicens löper ut vid kommande årsskifte, tilldelas en banbesiktare och får information utskickat till klubbens mailadress. Tilldelning av banbesiktare sker under augusti-september varje kalenderår. 

Innan banbesiktning gör klubben följande:

  • Om inte anläggningen är miljöcertifierad, utförs detta genom kontakt med distriktets miljöansvarige/revisor (läs mer på miljö). Banlicens utfärdas ej på anläggning som saknar miljöcertifiering.
  • Kontakta utsedd banbesiktningsman och boka tid för besiktning, gärna minst en månad innan banlicensen ska utfärdas.
  • Innan besiktning tillse att anläggningen är redo, ev. ombyggnationer ska vara avslutade.
  • Ta fram en skalenlig banritning (1:1000) samt karta över området.
  • Banbesiktare skickar in besiktningsrapport, miljörevision samt banritning till Svemo kansli (This is a mailto link)
  • När alla dokument är inskickade kommer ett betalningskrav att läggas upp i klubbens varukorg i Svemo TA. När betalning av banlicensen är registrerad gäller försäkringen. 

Polisens författningshandling som berör motorsport på bana och terräng FAP 512-1 och FAP 512-2. 

Motorsport på banan (512:1)

Terräng (512:2)