Hem / Allmän info / Förarlicens

Förarlicens

Tävlingslicens

För att köpa en Svemolicens ska du vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer.
Förare delas in i följande licensklasser:

Guldhjälm (gäller endast i Sverige)

Förarlicens för guldhjälm kan utfärdas t.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år och efter genomgången utbildning för både föraren och vårdnadshavaren.
Utbildningen genomför du hos din klubb. Kontakta dem för mer information!

Licensen gäller för träning på av Svemo godkänd bana samt guldhjälmstävlingar i Sverige.

 

Ungdom (nationell/internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år (dispens kan sökas vid 11 års ålder) t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år.
Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana samt nationell / internationell tävling.

 

Junior (nationell/internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 19 år.

Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana samt nationell / internationell tävling.

 

Senior (nationell/internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 60 år.
Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana samt nationell / internationell tävling.

 

Elit (nationell/internationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 60 år.

Licensen utfärdas endast efter att föraren har uppfyllt något av nedanstående krav:

Kriterier och krav för elitlicens

 

Bas (nationell)

Förarlicens för denna klass utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år.

Licensen gäller vid träning på av Svemo godkänd bana samt klubbtävlingar och enklare tävlingar.

 

Klubblicens

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
Klubblicens gäller endast träning och klubbtävling i arrangerande klubb där licensen är utfärdad.

 

Internationellt tillägg

Samtliga licenser förutom Guldhjälmslicens och klubblicens kan uppgraderas att vara giltiga Internationellt. Denna berättigar då till deltagande vid träning och tävling vid av FIM anslutet förbunds sanktionerade tävlingar / träningar utanför Sveriges gränser.

Alla licenser förutom guldhjälmslicensen som kräver utbildning och uppkörning kan ni lösa själva via Svemo TA så länge ni har ett aktivt medlemsskap i en Svemo ansluten klubb.

För fullständiga regler kring våra licenser, se NT och SR för snöskoter.

Licenspriser