Hem / Allmän info / Tillväxtprojekt SINUS

Tillväxtprojekt SINUS

Svemo beslöt under hösten 2017, att tillsammans med Distriktsidrottsförbunden (DF/SISU) i Norr- och Västerbotten starta ett tillväxtprojekt för att öka antalet klubbar, förare och medlemmar i snöskotersporten.


SINUS
är en förkortning för Svemo INovativ Utveckling Snöskoter.


Distriktsförbunden (DF)/SISU och i Norr- och Västerbotten är centrala i detta arbete. I vart och ett av de distrikten har det anställts projektledare som ska utveckla nya tränings- och tävlingsformer med inriktning på bredd och motion, till både, barn och ungdomar (7 - 25 år) och vuxna. I tillägg ska projektledaren med DF/SISU-resurser också jobba mer aktivt med föreningsutveckling för Svemos klubbar. Arbetet för projektledarna ska inte heller vara begränsat till de distriktenen. De ska kunna göra insatser på annat håll, bara det gäller snöskoter.

I Västerbotten jobbar Idrottskonsulent Lisbet Olofsson som finns i Robertsfors.

I Norrbotten jobbar AnnaCarin Karlsson, Arvidsjaur. Hon är även känd som AC Star team, en karriär som ledde till att hon blev nordisk mästare i skotercross.

Sinus har kartlagt nuläget och satt verksamhetsmål som är kopplade mot målen i strategin 2025 för RF:s medlemmar.

 

Fördelning av uppgifter

Svemo har under lång tid fokuserat på elitverksamheten, vilket givit ett antal VM/EM guld. Med arbetet inom Sinus-projektet vill vi ge sporten nya resurser och möjlighet att växa på bredden genom att se över organisationen och eventuellt hindrande regelverk och strukturer för att ”öppna” verksamheten för alla motionsåkare som i många fall finns utanför idrottsrörelsen.

Sinus utvecklar en breddverksamhet som ska attrahera nya utövare som vill bedriva träning och tävling i Svemo. AnnaCarins kompetens som fd elitåkare i skotercross kommer väl till pass när hon har insikten i tävlingsvärlden och de befintliga grenarna som Svemo har. Lisbets jobb handlar mycket om utbildning och utveckling av föreningar, särskilda insatser och kommunikation i uppdraget.

Mikael Eriksson i Västerbottens DF är ansvarig projektledare som med hjälp av en styrgrupp där alla intressenter medverkar håller i trådarna.

Idag finns fler än 170 000 snöskotrar registrerade och på vissa ställen är det mer naturligt att köra snöskoter än att ha egen bil. Sinus kommer att utveckla nya möjligheter för arrangemang och aktiviteter för den breda målgruppen av motionärer. Svemo ska i framtiden fortsatt bedriva både tränings- och tävlingsverksamhet men också, genom Sinus projektet, hitta nya former av event och aktiviteter, som kan utövas efter förarnas egna resurser, förmågor och kunskaper. Den moderna snöskotersporten ska kombinera det ideella med det kommersiella, det lokala med det regionala, bredd med elit, utövare och andra intressenter.

Det kräver att Sinus samarbetar i första hand med Svemos Snöskotersektion och Distriktsförbunden i norr, men också med andra aktörer utanför idrottsrörelsen. SNOFED, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, är involverade och även turistorganisationer regionalt och lokalt. Målet är dessutom att engagera branschen och andra kommersiella aktörer för att skapa affärsmässighet i delar av projektet.

Kontaktuppgifter Delprojektledare lokalt
Robertsfors
Lisbet Olofsson
This is a mailto link

Arvidsjaur
AnnaCarin Karlsson
This is a mailto link


Kontaktuppgifter Projektledare

Mikael Eriksson, Verksamhetschef DF Västerbotten
This is a mailto link

Kontaktuppgifter Svemo
Per Westling, Generalsekreterare
This is a mailto link