Hem / Vad är snöskoter / Arrangera tävling

Arrangera tävling

Tävlingsorganisation

För att arrangera en tävling krävs det en tävlingsorganisation som planerar, genomför och utvärderar arrangemanget. Det är bra att ha koll på att det finns ideell arbetskraft i er närhet för att fylla de funktioner som krävs för en tävling. Den person som leder tävlingen är tävlingsledaren. En tävlingsledare inom Svemo behöver ha tävlingsledarlicens, vilket personen får efter att ha genomgått utbildning. Kontakta utbildningsansvarig i ditt distrikt för att få veta mer om utbildningstillfällen för funktionärer och tävlingsledare. Läs även mer här.   

Fullständig information om organisation av tävling inom snöskoter finns att läsa i Specialreglemente Snöskoter (kap. 4-6).

Gren/Disciplin

Snöskotertävlingar kan arrangeras inom en rad olika discipliner; Backe, Cross, *Dragracing, Enduro, Rundbana och Watercross. Specifika regler för disciplinerna hittar ni i Specialreglemente Snöskoter. Vid övriga frågor kontakta Snöskotersektionen.

* För Dragracing se Specialreglemente Dragracing.

Tävlingsform

Former för tävling kan se olika ut beroende på vem eller vilka tävlingen är till för. Alla deltagande förare ska ha giltig Svemolicens (tillfällig/helårs) för att kunna anmäla sig till tävlingen. Utländska förare ska ha giltig internationell licens från sitt förbund för deltagande. För nordiskt deltagande krävs tävlingsformen "Nationell tävling", från övriga länder "Internationell tävling". Läs mer om tävlingsformer nedan.

Svemo Tävlingsformer

Tävlingsbana

För Svemo-godkännande av tävlingsbana krävs att banan besiktats av banbesiktare, utsedd av Svemo. Om banan finns på samma område som motocross eller annan licensierad bana får besiktningen ske under barmarksperiod i samband med besiktning av övriga banor. I annat fall ska banbesiktning ske i tävlings-/träningsfärdigt skick. Banlicens kan lösas på 1 eller 3 år.

På område där tillfällig banlicens ska lösas, giltig endast för tävlingen, ska besiktning ske innan tävlingens start om inget annat anges i evenemangets polistillstånd.  

Tävlingskalendern och tävlingstillstånd

Alla tävlingar ansöks och administreras genom Svemo TA. När ansökan är beviljad kan tävlingstillståndet betalas i klubbens varukorg. Klubben laddar upp tilläggsregler för tävlingen som sedan godkänns av tilldelad supervisor. Efter detta kan anmälningen för tävlingen öppna på utsatt datum. Var ute i god tid! 

Övriga tillstånd vid tävling

Den som arrangerar en tävling måste även ansöka om tillstånd hos polisen. Läs mer om polistillstånd i FAP 512-1/FAP 512-2 längst ner på denna sida. 

Arrangeras tävlingen på ett område utanför en fast anläggning (ex. terrängkörning), krävs det också tillstånd från markägare samt att man har dispens av länsstyrelsen från terrängkörningslagen och/eller ett medgivande från kommunen.

Sjukvård

Sjukvårdskrav för respektive disciplin och tävlingsform finns i Specialreglemente Snöskoter Bilaga A.

Resultat 

Resultatlista ska snarast möjligt efter avslutad tävling publiceras i Svemo TA. Tävlingen är slutförd när tävlingsledare, domare, supervisor eller jury har godkänt resultatlistan och varje protest gällande tävlingen avgjorts. Om vädjan lämnas in är resultatlistan inte slutgiltig förrän vädjan avgjorts.

Avslut och utvärdering

Utvärdering är en viktig del av tävlingen för fortsatt utveckling. Se till att planera in ett utvärderingsmöte i närtid efter avslutad tävling. 

Miljöpolicy

Klubb ansluten till Svemo förbinder sig att följa gällande regler för miljö.

Svemo Miljöguide 

 

Polisens författningshandlingar som berör motorsport på bana och terräng.

FAP 512-1 (pdf)     Motorsport på bana  RPSFS 2009:9 

FAP 512-2 (pdf)    Motorsport i terräng  RPSFS 2009:22

 

Vid frågor gällande tävlingar, vänligen kontakta Svemo Snöskotersektion.