Hem / Allmän info / Dokument & Guider

Dokument & Guider

Förare

Tävlingslicensansökan

Läkarintyg för förare
Läkarundersökningsblankett avseende förarlicens

Tävling

Rekordansökan mc/ssk (pdf)

 

Säkerhet

Krishantering (i samarbete med POSOM)

 

Mekanikeranmälan (Klubbar)

Mekanikeranmälan (ICE-anmälan) (pdf)
Blankett för ICE-mekanikeranmälan (ICE = In Case of Emergency). 
När ett team kommer till tävlingsplatsen, ska teamets mekaniker registrera sig genom att fylla i den nya blanketten och lämna den i sekretariatet. 
Syftet är att ha mekanikernas kontaktuppgifter i fall av en olyckshändelse. 
För försäkringsregler angående mekaniker se Svemo NT (Nationellt Tävlingsreglemente), bilaga A med ”Översikt över försäkringsskyddet”. 

 

Licens (Klubbar)

Beställ Prova-på licens (för klubbar) >>

(Prova-på licensen ersätter tidsträningslicensen fr o m 1 januari 2016, regler för tidsträning enligt SR)

 

Licensansökan (Funktionärer)

Tävlingsledarelicens

Chefsteknikerlicens

Barnledarelicens

Tävlingsfunktionärslicens

 

Banbesiktning

Banbesiktningsrapport (pdf)

Uppmätningsprotokoll DR-bana (pdf)

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana, FAP 512:1

 

Fordon/ teknisk besiktning

Besiktningsprotokoll mc/ssk (pdf)
Besiktningsprotokoll mc (med engelsk text) (pdf)
Viktprotokoll mc/ssk (pdf)

 

Övrigt
Reseräkning (pdf) automatisk uträkning
Reseräkning (pdf) utskriftsvänlig

Ordlista (svenska förklaringar)
Amerikanska NHRA Glossary (begrepp och förklaringar på engelska)

 

Svemo TA (Förare, Arrangör, Supervisor/ tävlingsledare)
Svemo-TA Support center