Tillsynsmyndigheter

Miljö

Nedan kan du läsa mer om tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden i högre instanser som länsstyrelse, mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstol i en kortfattad text.

För en mer detaljerad beskrivning, se miljöbalken: 16-25:e kapitlen – Prövningen av mål och ärenden.

Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden