Hem / Förbundet

Förbundet

Här hittar du information om hur Svemos demokratiska organisation är uppbyggd. Hur val och röstning går till, vilka grupper som har vilket ansvar och hur du och din klubba kan delta och påverka vid tillsättande av personer till olika poster. Du hittar också en förenklad övergripande presentation på den demokratiska strukturen och du kan följa frågor om hur organisationen arbetar med utveckling och förändring.