Hem / Förbundet / Corona

Corona

Reviderad 2020-08-20

Rekommendationer och riktlinjer från Svemo gällande corona-utbrottet

Coronautbrottet har dessvärre medfört stora påfrestningar för samhället och inte minst för idrottsrörelsen. Svemo följer löpande de beslut och riktlinjer som myndigheterna presenterar. Vi ser det också som viktigt att sammanställa denna och annan tillämplig information, och förmedla detta inom organisationen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin finns det också ett antal beslut som styrelsen tagit vid sina möte.

1. Grunden/bottenplattan är styrelsens beslut. Dessa gäller all verksamhet och alla föreningar, sektioner och distrikt. 
2. Sektionerna har möjligheten att ytterligare stärka vissa delar genom att ta beslut för den egna verksamheten och/eller ge rekommendationer för den egna verksamheten. Om så sker, se särskild länk till grensidan i texten nedan.
3. Föreningarna kan sedan bestämma (så länge de följer 1 och 2 ovan och myndigheters rekommendationer) ta beslut om den egna verksamheten. T.ex. Vem ska få träna? Hur många ska vara på plats? Hur genomför vi verksamheten? etc.

 

Uppmaningar och råd från förbundet kring tävlingsverksamhet:

Med anledningen av Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut att häva tävlingsförbudet har Svemos styrelse beslutat att viss tävlingsverksamhet inom Svemo ska återupptas från och med 14 juni. Svemos kansli har i samråd med sektionerna tagit fram ett ramverk för hur tävlingsverksamhet ska kunna bedrivas inom varje gren, med hänsyn taget till andra gällande regler och rekommendationer. Detta ramverk innehåller guidelines, riskanalys och rekommendationer som beslutades separat av varje sektion/grenchef. Vi vill poängtera att även nu när tävlingsverksamheten har öppnat igen kommer vissa restriktioner och förbud kvarstå. Det kommer även delvis påverkas separat för varje gren.

Styrelsen har beslutat att öppna viss tävlingsverksamhet inom ett ramverk igen från 14/6.
Styrelseprotokoll (ny sida) 

För er som arrangör finns riktlinjer och riskanalyser inom respektive sport att läsa.
Följ denna länk>>

 

Uppmaningar och råd från förbundet kring träningsverksamhet:

Träningsverksamhet ska fortsätta bedrivas med följande uppmaningar.

 • Arrangera träningar i första hand för dom som bor i banans närområde. Träna på närmaste bana och res inte långväga. För Motocross gäller särskilda krav (Följ länken) För Track Racing gäller särskilda krav (Följ länken)
 • Ha extra stort fokus på att arrangera trygga träningar för att undvika skaderisker. 
 • Arrangera träningar så att smittspridning minimeras. Begränsa tillgången till gemensamma utrymmen inomhus och håll dessa rena.

 Vår rekommendation till alla arrangörer (oavsett storlek på sammankomst/aktivitet) är att:

 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till arrangemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Sprid information om allmänna hygienråd, exempelvis genom affischer och liknande.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan. Detta är särskilt angeläget om man reser till och från riskområden som exempelvis Stockholm. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/

 

Uppmaningar och råd från förbundet kring möten:

 

Till er som arrangörer

Efterfölj de rekommendationer som är angivet ovan.
Det är ni som arrangör som beslutar om er träning ska genomföras eller ej. Det är inte Svemos styrelse eller grensektion/grenchef som avgör detta. Styrelsen har endast beslutat om tävlingsverksamheten, se ovan.

 

Till er som sektioner

Det är inte ni som ska avgöra om en tävling/träning ska ställas in. Er uppgift är att vara stöd och behjälpliga i beslutsprocessen för arrangören.

Har ni inom sektionen ett planerat möte på över 50 personer, ska reglerna ovan följas om det är sektionen eller annan del av Svemos organisation som är arrangör. Överväg i så fall om mötet kan ske digitalt eller flytta det.

 

Ekonomi

Har er tävling inte kunnat genomföras som tidigare planerats gäller följande:

 • Ni har möjlighet att flytta tävlingen till ett annat datum under 2020 eller 2021, och vid flytt av tävling gäller den inbetalda tillståndsavgiften. Vid flytt av en tävling ber vi er rådgöra med distrikt och/eller sektion som ansvarar för kalendern.
 • Om ni som arrangör väljer att ställa in tävlingen kommer Svemo inte att betala tillbaka tillståndsavgiften.

 

Mer information
Svemo har tagit fram en Frågor och svar och fyller på den med nya aktuella frågor kontinuerligt.

Svemo har också tillsatt en Task Force för att hantera snabba beslut och snabb information kopplat till Coronautbrottet.

 

Annan information:

Riksidrottsförbundet forsätter dialog med Folkhälsomyndigheten

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

 

 

Kontakt

Svemo
Anna Arnér, kommunikationsansvarig Svemo, 011231097 This is a mailto link

Om du inom specialidrottsförbund, distrikt eller förening har fler frågor om coronaviruset och idrotten, kontakta This is a mailto link så försöker vi hjälpa dig så fort vi kan.

 

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Dessa rekommendationer och riktlinjer gäller tills vidare.