Hem / Förbundet / Corona

Corona

Senaste uppdateringen
2021-04-08
Tävlingsverksamhet - Generalsekreterare beskriver situationen med tävlingsverksamheten i ett brev

 

Tävlingsverksamhet

Nedan följer ett antal steg i hur Svemo i dagsläget bedriver tävlingsverksamhet

 1. All idrottsverksamhet som faller under pandemilagstiftningen är förbjuden.
 2. Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) utfärdat rekommendationer för all idrott som ska förhindra smittspridning av Covid 19. Dessa efterföljer Svemo.
 3. All tävlingsverksamhet i samtliga grenar i Svemo ska ställas in i samtliga regioner/distrikt som har skärpta restriktioner i sin pandemi-bekämpning.
 4. Svemo har infört möjlighet att söka undantag för vissa tävlingar/sporter just nu. Undantaget gäller endast för tävlingsklasser som arrangeras för seniorer, även tävlingsklasser som juniorer och unga deltar i. Det gäller inte tävlingsklasser som arrangeras direkt för barn/unga och juniorer. Om någon arrangör är intresserad av detta så ska ni kontakta kansliet/grenens koordinator som bereder frågan och överlämnar den till sektionen/grenchefen för beslut om undantag eller inte.
  Länk till Riktlinjer och Riskanalys(ny sida)
 5. Sektioner och grenchefer har mandatet att godkänna undantag eller att neka undantag.
 6. Ni som arrangör ska föra en dialog med lokala myndigheter polis, sjulvård och smittskydd.
 7. Även godkänt undantag kan vid senare skeende bli nekat om inte riktlinjerna följs eller att situationen med pandemin förvärras.

 

Träningsverksamhet

Träningsverksamhet ska fortsätta bedrivas med följande uppmaningar.

 1. Arrangera träningar i första hand för dom som bor i banans närområde. Träna på närmaste bana och res inte långväga.
 1. Ha extra stort fokus på att arrangera trygga träningar för att undvika skaderisker. 
 2. Arrangera träningar så att smittspridning minimeras. Begränsa tillgången till gemensamma utrymmen inomhus och håll dessa rena.

 Vår rekommendation till alla arrangörer (oavsett storlek på sammankomst/aktivitet) är att:

 1. Det är varje arrangör som avgör om en träningsaktivitet ska genomföras, skjutas upp eller ställas in. Svemo som förbund kommer i dagsläget inte att ta dessa beslut.
 1. Om ni som arrangör vill genomföra ett arrangemang, se över vilka möjligheter det finns för er att genomföra det utan risker. Går det exempelvis att dela upp er träning på flera tillfällen.
 2. För en dialog med tillståndsmyndigheten och sjukvården. Styrelsen uppmanar arrangören att efterfölja riktlinjerna som polisen ger i följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/. Skicka ett mejl till This is a mailto link för att få fler råd och stöd.
 3. När ni genomför riskbedömning rekommenderar vi att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i länkarna: 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till arrangemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Sprid information om allmänna hygienråd, exempelvis genom affischer och liknande.

 

Verksamhetsansvar

Coronautbrottet har dessvärre medfört stora påfrestningar för samhället och inte minst för idrottsrörelsen. Svemo följer löpande de beslut och riktlinjer som myndigheterna presenterar. Vi ser det också som viktigt att sammanställa denna och annan tillämplig information, och förmedla detta inom organisationen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin finns det också ett antal beslut som styrelsen tagit vid sina möte.

 1. Grunden/bottenplattan är styrelsens beslut. Dessa gäller all verksamhet och alla föreningar, sektioner och distrikt. 
  2. Sektionerna har möjligheten att ytterligare stärka vissa delar genom att ta beslut för den egna verksamheten och/eller ge rekommendationer för den egna verksamheten. Om så sker, se denna länk till grenarnas riktlinjer och riskanalys.
  3. Föreningarna kan sedan bestämma (så länge de följer 1 och 2 ovan och myndigheters rekommendationer) ta beslut om den egna verksamheten. T.ex. Vem ska få träna? Hur många ska vara på plats? Hur genomför vi verksamheten? etc.

FHM har tillsammans med RF utfärdat rekommendationer för all idrott som ska förhindra smittspridning av Covid-19.

Mycket kortfattat ser alltså RF:s rekommendationer idag ut som nedan:

 • Yrkesmässig idrott (definitionen i sin helhet finns på RFs hemsida) får både träna och tävla och spela matcher.
 • Personer födda 2002 och senare får träna, både inomhus och utomhus, men inte tävla eller spela matcher.
 • Personer födda 2001 och tidigare (och som inte är yrkesmässiga) får träna, men inte tävla eller spela matcher.

 

Ekonomi

Har er tävling inte kunnat genomföras som tidigare planerats gäller följande:

 • Ni har möjlighet att flytta tävlingen till ett annat datum under 2021, och vid flytt av tävling gäller den inbetalda tillståndsavgiften. Vid flytt av en tävling ber vi er rådgöra med distrikt och/eller sektion som ansvarar för kalendern.
 • Om ni som arrangör väljer att ställa in tävlingen kommer Svemo inte att betala tillbaka tillståndsavgiften.

 

Möten

Uppmaningarna nedan gäller större som mindre möten. Även Årsmöten.

 

Så minskar du smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Dessa rekommendationer och riktlinjer gäller tills vidare.

 

Mer information

Här finner ni våra riktlinjer och riskanalyser inom Svemos alla sporter samt blanketten för ansökan om undantag. Länk >> (ny sida)

Svemo har tagit fram en Frågor och svar och fyller på den med nya aktuella frågor kontinuerligt. 

 

Annan information

Riksidrottsförbundet:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ 

Polisen:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar---det-har-galler/ 

 

Sammanställning på styrelsebeslut som berör coronasituationen

Beslut om tävlingsförbudet Länk till beslutet>> (PDF)
2020-11-24

Beslut om undantag Länk till beslutet>>  (PDF)
2020-12-15

Beslut om undantag för vissa tävlingsklasser Till beslutet>> (PDF)
2021-03-01

 

Kontakt

Svemo
Anna Arnér, kommunikationsansvarig Svemo, 011231097 This is a mailto link

Om du inom specialidrottsförbund, distrikt eller förening har fler frågor om coronaviruset och idrotten, kontakta This is a mailto link så försöker vi hjälpa dig så fort vi kan.