Hem / Förbundet / Corona / Frågor och svar om corona

Frågor och svar om corona


Kommer alla större möten inom Svemo ställas in?
Alla möten oavsett storlek bör ske i digital form eller skjutas fram till annat datum. 

 

Bör vi ställa in vår tävling/träning?
All tävlingsverksamhet ska ställas in från och med 24/11 i de regioner som har skärpta allmänna råd. Utöver dessa kan viss tävlingsverksamhet inom vårt ramverk bedrivas. Mer information om hur tävlingsverksamheten ska kunna bedrivas finner ni här>>
När det gäller träning och tävling väljer Svemo att efterfölja Polismyndighetens riktlinjer och det ska även arrangören göra. Besök denna sida och scrolla ner en bit, där finner ni riktlinjer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar---det-har-galler/
Följ rekommendationerna i länken nedan och gör en bedömning på om ert arrangemang kan genomföras utan risker.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

Får vi träna på Svemos banor utan att vara medlem i klubben?

  • Klubben bedömer själva vilka som kan/får träna på klubbens banor oavsett gren.
  • Gör riskbedömningar inför varje aktivitet och begränsa folksamlingar utifrån givna riktlinjer och rekommendationer i din region.
  • De krav som klubben ställer på er förare ska följas, t.ex. om klubbmedlemskap behövs eller ej.
  • På alla Svemo licensierade banor krävs giltig Svemo-licens.
  • Som förare bör du ta kontakt med den klubb som du önskar träna hos.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19
Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

 

Vi ska genomföra en träning men vill inte belasta sjukvården, hur ska vi agera?
Vårt råd till er är att föra en dialog med sjukvården och låt de avgöra om de vill vara med vid idrottsevenemang.

 

Vi misstänker att en person vid ett arrangemang är smittad av viruset, vad ska vi göra?
Personen bör kontakta 1177. Informera även Svemo This is a mailto link om det är bekräftat att personen blivit smittad.

 

Vi ska ha möte på Svemo kansli, får vi det eller bör vi ställa in det?
Fram till 31 maj 2021 är kansliet stängt för spontana besök. Endast personal får närvara på kansliet under öppettiderna. Om ni har bokat möte genomför ni det digitalt eller senare. Om ni måste komma till kansliet av någon anledning, kontakta This is a mailto link för att få mer information om kansliet restriktioner.   

 

Får jag fortfarande åka på inplanerade träningar?
Gör en riskbedömning, res inte i onödan och ha kontakt med din klubb om du är osäker.

 

Får förare från andra länder besöka vårt arrangemang?
De olika länderna inom och utom Norden har olika reserestriktioner till och från Sverige. Några har krav på karantän vid hemkomst, några avråder helt från att resa till Sverige, några har inskränkningar när det gäller olika typer av försäkringar, med mera. Allt detta måste föraren själv ta ansvar för. Finns problem med ex licensen ska föraren själv lösa det med sin hemmaorganisation. Kommer han/hon hit med en giltig licens så är det OK att delta, det är det enda som de Svenska arrangörerna har att ta ansvar för. Saknas giltig licens kan föraren inte delta.


Jag ska resa utomlands, bör jag avboka detta?
För svenska förare som vill delta i träning och tävling utanför Sverige så gäller på motsvarande sätt att det är landets egna regler som gäller. Den som vill åka utanför Sverige ska alltså själv ta reda på vad som gäller i det land man vill besöka. Svemo kan inte reglera detta och inte heller hålla uppdatering på regelverken som för tillfället gäller i alla de olika länderna och deras organisationer. Föraren måste ta ett eget ansvar och säkerställa att han/hon kan åka dit och delta samt vilka förutsättningar som gäller på plats. Svemos internationella försäkringar gäller som tidigare om inte annat sägs från Svemo eller Svenska myndigheter (ex. avråder UD från resor till vissa länder, i dessa gäller inte Svemos internationella försäkring) eller från myndigheter eller organisationer i det land man vill besöka.

Vi märker att det är en ökad smittspridning i vårt län, hur ska vi agera?
I denna länk finner ni sammanställning på alla regionala råd från FHM.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ 

 

 

RFs Frågor och svar
Klicka här>>