Hem / Förbundet / Corona / Frågor och svar om corona

Frågor och svar om corona


Kommer alla större möten inom Svemo ställas in?
Möten med fler än 50 deltagare är förbjudet att genomföra.
RFs rekommendation är att inte arrangera större möten än 50 personer. Denna rekommendation kommer Svemo efterfölja centralt och vi rekommenderar övriga sammankomster inom Svemo ska efterfölja denna rekommendation. 

 

Bör vi ställa in vår tävling/träning?
När det gäller tävling är all tävlingsverksamhet inställd till 14/6. Efter detta kommer viss tävlingsverksamhet inom vårt ramverk kunna öppna igen. Mer information om hur tävlingsverksamheten ska kunna bedrivas finner ni här>>
När det gäller träning och tävling väljer Svemo att efterfölja Polismyndighetens riktlinjer och det ska även arrangören göra. Besök denna sida och scrolla ner en bit, där finner ni riktlinjer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/
Följ rekommendationerna i länken nedan och gör en bedömning på om ert arrangemang kan genomföras utan risker.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 

Får vi träna på Svemos banor utan att vara medlem i klubben?

  • Klubben bedömer själva vilka som kan/får träna på klubbens banor oavsett gren.
  • Gör riskbedömningar inför varje aktivitet och begränsa folksamlingar utifrån givna riktlinjer och rekommendationer om max 50 personer.
  • De krav som klubben ställer på er förare ska följas, t.ex. om klubbmedlemskap behövs eller ej.
  • På alla Svemo licensierade banor krävs giltig Svemo-licens.
  • Som förare bör du ta kontakt med den klubb som du önskar träna hos.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19
Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

 

 

Finns det informationsmaterial som vi kan använda?
Använd gärna Folkhälsomyndighetens affisch eller dokument i länkarna nedan
Affisch>>
Riskbedömmningsverktyg>>

 

Vi ska genomföra en träning men vill inte belasta sjukvården, hur ska vi agera?
Vårt råd till er är att för en dialog med sjukvården och låt de själva bestämmer om de vill vara med vid idrottsevenemang.

 

Vi misstänker att en person vid ett arrangemang är smittad av viruset, vad ska vi göra?
Personen bör kontakta 1177. Informera även Svemo This is a mailto link om det är bekräftat att personen blivit smittad.

 

Vi ska ha möte på Svemo kansli, får vi det eller bör vi ställa in det?
Fram till 31/10 är kansliet stängt för personliga besök. Endast personal får närvara på kansliet under öppettiderna. Om ni har bokat möte genomför ni det digitalt, det går även att boka kansliets möteslokaler om man efterföljer de centrala riktlinjerna. Kontakta This is a mailto link för mer information.  

 

Får jag fortfarande åka på inplanerade träningar?
Gör en riskbedömning, res inte i onödan och ha kontakt med din klubb om du är osäker.

 

Får förare från andra länder besöka vårt arrangemang?

Vecka 25 kunde Svemo börja öppna tävlingsverksamheten igen. I samband med detta har Svemo haft en dialog med i första hand de nordiska förbunden för att ”se över” hur vi gör med utländskt deltagande. Styrelsen har därefter diskuterat frågan och förslagen med resultatet nedan:

  • Från och med 14 juni är det tillåtet för alla utländska förare att komma till Sverige och delta i såväl tränings- som tävlingsverksamhet.
  • Kravet är precis som tidigare att föraren kan uppvisa en giltig licens och därmed försäkring från sitt hemlands organisation. Precis som vanligt alltså.

De olika länderna inom och utom Norden har olika reserestriktioner till och från Sverige. Några har krav på karantän vid hemkomst, några avråder helt från att resa till Sverige, några har inskränkningar när det gäller olika typer av försäkringar, med mera. Allt detta måste föraren själv ta ansvar för. Finns problem med ex licensen ska föraren själv lösa det med sin hemmaorganisation. Kommer han/hon hit med en giltig licens så är det OK att delta, det är det enda som de Svenska arrangörerna har att ta ansvar för. Saknas giltig licens kan föraren inte delta.


Jag ska resa utomlands, bör jag avboka detta?
För Svenska förare som vill delta i träning och tävling utanför Sverige så gäller på motsvarande sätt att det är landets egna regler som gäller. Den som vill åka utanför Sverige ska alltså själv ta reda på vad som gäller i det land man vill besöka. Svemo kan inte reglera detta och inte heller hålla uppdatering på regelverken som för tillfället gäller i alla de olika länderna och deras organisationer. Föraren måste ta ett eget ansvar och säkerställa att han/hon kan åka dit och delta samt vilka förutsättningar som gäller på plats. Svemos internationella försäkringar gäller som tidigare om inte annat sägs från Svemo eller Svenska myndigheter (ex. avråder UD från resor till vissa länder, i dessa gäller inte Svemos internationella försäkring) eller från myndigheter eller organisationer i det land man vill besöka.

 

RFs Frågor och svar
Klicka här>>