ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till DIGITALT Årsmöte 2022 Mellersta Norra Distriktet Svemo                                    Söndag 13 februari kl 15.00

Tävlingsledarutbildning flyttad

Tävlingsledare Grundutbildning som hade planerad start den 1/11 har flyttats fram för att  ge möjlighet att hinna anmäla sig till den helt digitala kursen.