Hem / Distriktsinfo / Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Årsmöte för Svemo Mellersta Norra Motorsportförbundet år 2021
Tisdagen den 13 april kl 20.00
via Teams Microsoft

Länk till Teams mötet har skickats till klubbarnas epost-adresser. Men anmäl gärna ert deltagande till This is a mailto link så får ni länken till er epost, senast 2021-04-11.

För er som inte har mejl kommer här länken till TEAMS mötet.  
klicka på länken för att ladda ner inbjudan till mötet! 

 

Nu fungerar LÄNKEN TILL DOKUMENTEN!!  (krävs ett google-konto)
Men om ni inte lyckas så mejla till This is a mailto link och be om att få dokument till MND årsmöte så skickar jag dem till er! 

______________________________________________

Hör gärna av er om detta inte kommit till er klubb så att vi kan uppdatera med rätt mailadress.

______________________________________________

Kallelse till Årsmöte lördag 2020-04-13 Kl. 20.00
Digitalt Microsoft Teams möte

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Mötets behöriga utlysning.
 5. Val av mötesfunktionärer a) Ordförande
 6. b) Sekreterare
 7. c) 2 Protokolljusterare
 8. d) 2 Röstkontrollanter
 9. Behandling av:               Styrelsens Verksamhetsberättelse
                                       Styrelsens Förvaltningsberättelse
                                       Revisionsberättelse
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Behandling av information och förslag från SVEMO.
 3. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 4. Verksamhetsplan och budget för 2021
 5. Val av Ordförande i styrelsen på 1år.
 6. Val av 2 ledamöter på 2år.
 7. Val av 2 revisorer samt en revisor suppleant på 1 år eller 1 revisionsbyrå.
 8. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen på 1år.
 9. Mötets Avslutande.

 

Länk till Teams mötet har skickats till klubbarnas epost-adresser. Men anmäl gärna ert deltagande till This is a mailto link så får ni länken till er epost, senast 2021-04-11.

         

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-04-04

Skickas via e-post till Mari, epost adress: This is a mailto link

  

Besök gärna Distriktets hemsida https://www.svemo.se/forbundet/Distrikt/MellerstaNorra/