Hem / Distriktsinfo / Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Årsmöte för Svemo Mellersta Norra Motorsportförbundet år 2022
Söndagen 13 februari, kl. 15.00
via Teams Microsoft

Länk till Teams mötet kommer att skickas till klubbarnas epost-adresser. Men anmäl gärna ert deltagande till This is a mailto link så får ni länken till er epost, senast 2021-02-10.

För er som inte har mejl kommer länken att läggas ut här till TEAMS mötet 
klicka på länken för att ladda ner inbjudan till mötet! 

 
Nu fungerar LÄNKEN TILL DOKUMENTEN!!  (dropbox)
Men om ni inte lyckas så mejla till This is a mailto link och be om att få dokument till MND årsmöte så skickar jag dem till er! 

______________________________________________

Hör gärna av er om detta inte kommit till er klubb så att vi kan uppdatera med rätt mailadress.

______________________________________________

Kallelse till Årsmöte lördag 2022-02-13 Kl. 15.00
Digitalt Microsoft Teams möte

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Mötets behöriga utlysning.
 5. Val av mötesfunktionärer       a) Ordförande
                                             b) Sekreterare
                                             c) 2 Protokolljusterare
                                             d) 2 Röstkontrollanter
 6. Behandling av:           Styrelsens Verksamhetsberättelse
                                   Styrelsens Förvaltningsberättelse
                                   Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av information och förslag från SVEMO.
 9. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 10. Verksamhetsplan och budget för 2022
 11. Val av Ordförande i styrelsen på 1år.
 12. Val av 2 ledamöter på 2år.
 13. Val av 2 revisorer samt en revisor suppleant på 1 år eller 1 revisionsbyrå.
 14. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen på 1 år.
 15. Val av 5 ombud samt 3 suppleanter till förbundsstämman 2022-04-02 (Sollentuna)
 16. Mötets Avslutande.

 

Länk till Teams mötet kommer attskickas till klubbarnas epost-adresser. Men anmäl gärna ert deltagande till This is a mailto link så får ni länken till er epost, senast 2022-02-11.

         

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-05

Skickas via e-post till Mari, epost adress: This is a mailto link

  

Besök gärna Distriktets hemsida https://www.svemo.se/forbundet/Distrikt/MellerstaNorra/