Arrangörsmöte MX

MX kommittén i Nedre Norra har tagit beslut att planera upp kommande säsong utifrån att den kommer genomföras ”som vanligt”, blir det restriktioner så anpassar vi utifrån dem. Alla MX klubbar i Nedre Norra bjuds in till möte 23 mars.

Årsmöte 27 februari kl 12.00

Styrelsen för Nedre Norra kallar till Digitalt Årsmöte den 27 februari 2020 kl 12.00.

MX Nyheter

MX kommittén i Nedre Norra har tagit beslut att planera upp kommande säsong utifrån att den kommer genomföras ”som vanligt”, blir det restriktioner så anpassar vi utifrån dem.