MX kommitten har haft möte

I samband med att distriktet arrangerade sin utbildningshelg, hade MX kommitten en planeringsdag.

Info ang. utbildningarna 23e-24e November

Flera av våra planerade utbildningar kommer att ställas in pga. för lågt deltagarantal.

Distriktsmöte Motocross 2019

Inbjudan distriktsgrenmöte Motocross 2019 NND motocross sektionen kallar till möte Onsdag 16 oktober kl 18:00 i Falun på Scandic Hotell.