Registerutdrag

En ny lag gällande registerutdrag trädde i kraft 1/1-2020. Detta innebär att föreningar måste genomföra registerutdrag på alla medlemmar som har ett uppdrag som ledare där han/hon regelbundet har kontakt med barn under 18 år.

Säkerhet

SVEMO har gjort ett klubbutskicket med material som ska stötta våra klubbar i sitt lokala säkerhetsarbete.

Utbildning