Stipendiat

Info om läger 2020

FÖRSÄKRING VID TRÄNINGSLÄGER OCH PROVA PÅ

RF och SISU gemensam organisation

Från den 1 januari är RF och SISU en gemensam organisation på distriktsnivå. De arbetar med två uppdrag: Idrott och Folkbildning.