Hem / Sporter inom distriktet

Sporter inom distriktet

Kommittéernas uppdrag är att driva utvecklingen inom respektive gren. 

De har bla som uppdrag att under året sammanställa förare och klubbars synpunkter inför de nationella grensektionsmöte.

Samt ha en dialog ang utbildningsbehovet och förmedla detta till utbildningsansvarig i styrelsen.

Kontaktuppgifter till kommitten finner du här.