Motocross

Arrangörsmöte var den 8 februari och en plan för 2020 gjordes, utifrån världsläget blev det inte riktigt som vi tänkt oss. 

Minnesanteckningar från arrangörsmöte februari 2020.
Minnesanteckningar från utvärderingsmöte oktober 2019.

Målet i Nedre Norra till 2020 är att arrangera:
6 Serietävlingar
6 NNU (Biketown Cup) 
6 NNMX (Speedstore Cup) 
1 DM (arrangör sökes)

Utöver detta kommer en distriktsträningsgrupp för ungdomar och juniorer bedrivas med 8 träningar, samt ett vårläger. För kontaktuppgifter klicka här!

Biktetown - NNU
Syfte med denna ungdomscup är att får flera att tävla (börja tävla) inom distriktet.3 tävlingar på våren och 3 på hösten där man tar hänsyn till att serien vänder sig till nya tävlingsåkare och start ”lite” senare på säsongen, dessa åkare ska ha haft tid på sig att träna hemmavid och att cross skolorna ska hunnit starta upp. Samma tidsschema på alla och det ska ta hänsyn så att man kan åka över dagen. Åldern är upp till 17 år

Speedstore - NNMX
Syftet med denna cup är att öka antalet ungdomar/vuxna som tävlar i NN distriktet. Tävlingsformen ska sträva efter en bred flexibilitet som gör att alla förare, oavsett nivå och hastighet, ska kunna tävla säkert och ha roligt. För att fler ska fortsätta med motocross ska NNMX sträva mot en stark gemenskap som välkomnar nya förare och främjar en känsla av tillhörighet

Regler för Serien
Syftet med denna cup är att öka klubbkänslans och skapa laganda inom en individuell sport och ha som kval för Lag SM.

Distriktsträningsgrupp
Syftet är att utveckla och stärka varje individ genom att arrangera regelbundna träningar och öka kunskapen kring den egna träningen. Nedre Norras distriktsgrupp 2020 vänder sig till ungdomar och juniorer som är född 2007 till 1998 som har ungdomstävlingslicens (ej guldhjälm) och är aktiva tävlingssåkare för klubb ansluten i distriktet.

Anmälan öppnar 1 mars och det är först till kvarn som gäller.

Ta del av protokollet från MX Nationell Grenmöte hösten 2019.