Hem / Utbildning / Barnledare

Barnledare

För barn och ungdomar från 5 år upp till och med 12 års ålder sker verksamheten inom ramen för guldhjälmskonceptet, oftast kallat cross skola. 

Guldhjälm är en utbildning för barn och deras vårdnadshavare som vanligtvis sker i den egna klubben. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment som syftar till att utbilda både föraren och vårdnadshavaren i sporten.

Efter att både förare och vårdnadshavare har genomgått utbildningen på ett godkänt sätt finns möjlighet att ansöka om guldhjälmslicens. Licens krävs för att delta i tävling.

Barn inskrivna i guldhjälmskonceptet omfattas av helt försäkringsskydd vid organiserad träning och halvt försäkringsskydd vid övrig träning på Svemo-bana.

Utbildningen genomförs av klubbens barnledare som i sin tur är utbildad genom både SISU (Grundutbildning för tränare alternativt Plattformen) och Svemo (Barnledarutbildning).

I god tid före utbildningen tar barnledaren kontakt med den lokala SISU-konsulenten för att få hjälp att lägga upp utbildningen som lärgrupp samt beställa material. I samband med detta bokas också SISU:s medverkan under vårdnadshavarutbildningen.