Hem / Distiktsinfo / Utbildning

Utbildning

VÄSTRA MOTORCYKELFÖRBUNDETS UTBILDNINGAR OCH DESS KRITERIER

 

INFO OM UTBILDNINGAR SOM VÄSTRA MOTORCYKELFÖRBUNDET ERBJUDER

Utbildningsansvarig är Maria Ivarsson, This is a mailto link

Samtliga inbjudningar ligger på hemsidan under Utbildningsplan

 

Kontaktpersoner SISU inom respektive län:
SISU idrottsutbildarna Halland: This is a mailto link
SISU idrottsutbildarna Örebro: This is a mailto link
SISU idrottsutbildarna Värmland: This is a mailto link
SISU idrottsutbildarna Västra Götaland: This is a mailto link

 

UTBILDNINGAR:

Tävlingsfunktionär
Utbildningen görs på KLUBBNIVÅ i lärgrupper via SISU Idrottsutbildare. Den är indelad grenvis och kravet för att få gå utbildningen är att deltagaren fyllt 15 år. Till sista träffen bjuder man in en fackman som kommer och gör en summering.
Här hittar du västras fackmän;
FACKMÄN TÄVLINGSFUNKTIONÄRSUTBILDNING
Klubben ansöker till svemo om tävlingsfunktionärslicens för utbildade medlemmar på blankett
ANSÖKAN OM TÄVLINGSFUNKTIONÄRSLICENS

 

Tävlingsledare
Om man har tävlingsfunktionärslicensen i botten (grenvis) och är fyllda 18 år kan man sedan gå vidare och utbilda sig till tävlingsledare, som är en tvådagars DISTRIKT utbildning. Deltagarna ska ha haft minst tre dokumenterade chefsuppdrag innan, eller skaffat sig dessa efter utbildningen, för att få sin licens. Klubben ansöker till svemo om tävlingsledarlicens efter genomgången utbildning och färdiga chefsuppdrag via blankett som fås i samband med utbildningstillfället.

 

Fortbildning tävlingsledare motocross.
Denna endagars DISTRIKT utbildning är för Dig som innehar tävlingsledarlicens, licensen MÅSTE uppdateras vart tredje år.

 

Tävlingssekreterare motocross
Utbildningen genererar inte i en licens men är viktig att gå ändå. En person som har gått denna utbildning är en oerhörd avlastning för tävlingsledaren. Utbildningsmaterialet är anpassat så att det går att använda både som en tvådagars DISTRIKT utbildning eller som lärgrupper via SISU Idrottsutbildare på KLUBBNIVÅ. Vid tvådagarsutbildning har man transponderutbildning en av dagarna. När man anordnar utbildningen hemma i klubben kan man bestämma själv hur bästa upplägg är för att få utbildning i transponder systemet och hur det fungerar.

 

Barnledare
För att få gå på Svemos utbildning för barnledare MÅSTE man gå SISU:s Plattformen 2 dagar (gamla utbildningen) eller Grundutbildning för tränare (sisus nya utbildning som ersätter plattformen). Ta med intyget till utbildningstillfället. Man blir barnledare på klubbnivå som ska utbilda klubbens barn upp till 12 år och deras vårdnadshavare. Efter utbildningen ansöker klubben om barnledarlicens till svemo, som berättigar till att hålla guldhjälmsutbildning i den egna klubben samt skriva under ansökan om guldhjälmslicens för klubbens egna förare. Blanketten fås i samband med utbildningstillfället.

 

Tränare nivå 1 motocross
För att gå Tränare nivå 1, motocross KRÄVS FÖRKUNSKAPER man MÅSTE gå SISUs tvådagars Grundtränarutbildning 1(GTU 1). Kontakta klubbens SISU-ombud för att hitta lämpligt utbildningstillfälle. Förkunskaper som KRÄVS innan man går GTU 1 är antingen SISUs Plattformen/Grundtränarutbildning för tränare eller svemos 2 dagars Barnledarutbildning.
Efter genomförd GTU 1 kan du gå DISTRIKTETS utbildning Tränare nivå 1 motocross.
Klubben ansöker om Tränarlicens som berättigar att skriva under ansökan om tävlingslicens motocross för KLUBBENS EGNA förare över 12 år. Blanketten fås i samband med utbildningstillfället.

 

Miljö
Klubbarnas MILJÖANSVARIGE inbjuds till denna endagars DISTRIKT utbildning. Samtliga klubbar SKALL ha utsett en miljöansvarig som rekommenderas att delta i denna utbildning för att hålla sig uppdaterade.

 

Besiktning/ljudmätning
På denna utbildning får man lära sig hur det går till att utföra en besiktning och ljudmätning på bästa sätt och vilka regler som gäller.