Hem / Nyheter / Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2022-2023

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2022-2023

Till samtliga Svemo medlemsföreningar, Sektioner och Grenchefer.
 

Logo

 

Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott 2022-2023

Från och med den 1 januari 2022 kommer Svemos medlemsföreningar kunna söka ekonomiska medel inom området Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott.

Två huvudområden

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Fyra sökbara områden

  • Jämlik idrott
  • Trygg idrott
  • E-bike
  • Ledarutbildningar
 

Svemo Handbok Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott

Vi vet av erfarenhet att många föreningar känner sig osäkra på ansökningsförfaranden samt vad man kan söka pengar till och att det kan upplevas som lite krångligt med återapportering o.s.v.Vi har därför samlat all viktig information i en Handbok som vi hoppas ska hjälpa föreningarna och underlätta vid ansökningar.I bifogad Handbok finns information om de fyra Projektstöden. Där framgår även hur föreningarna ansöker samt vilka roller man måste ha inom föreningen för att kunna göra en ansökan.Handboken och mer information finns även på Svemos hemsida.Vi ber samtliga om hjälp att sprida denna information! Det finns en hel del pengar att söka inom dessa fyra områden de två kommande åren, och vi ser gärna att pengarna är slut i oktober 2023.Vid eventuella frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta nedanstående som gärna hjälper till med att svara på frågor.Tony Olsson (E-Bike och Trygg Idrott)This is a mailto link eller telefon: 011-460 07 39Emilia Olsson (Ledarutbildningar och Jämlik Idrott)This is a mailto link eller telefon: 011-23 10 99

Syftet med Projektstöden är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med RF,s Strategi 2025. Den övergripande målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.