Gamla dokument

2021

Tävlingsdagar & lag i divisioner Uppdaterad 210616, 210824, 210827, 210923

Blankett Laganmälan

Blankett Start, kval, final, res.heat

Startordning kval div. 1.

Startordning kval div. 2 norra. Uppdaterad 210923

Startordning kval div. 2 södra. Uppdaterad 210923

Startordning kval div. 3. Uppdaterad 210923

Kontakt lagledare Uppdaterad 210819

Godkända låneförare

2020

Tävlingsdagar serien version 200802 Covid-19 reviderade!

Godkända låneförare

Kontakt lagledare

Startordning kval div. 1. Uppdaterad 200824

Startordning kval div. 2 norra. Uppdaterad 200824

Startordning kval div. 2 södra. Uppdaterad 200824

Startordning kval div. 3. Uppdaterad 200824

2019

Serietävlingar

2018

Blankett Juryprotokoll

Blankett Laganmälan

Blankett Start, kval, final, res.heat

Godkända Låneförare

Kontakt Lagledare

Serieregler och tidsschema

Serietävlingar med Jury

Serietävlingar

Startord. Div 1

Startord. Div 2 Norra

Startord. Div 2 Södra

Startord. Div 3 Norra

Startord. Div 3 Södra

Arbetsplan Västra Serieföreningen Motocross

Revisionsberättelse samt budget

Stadgar Västra Serieföreningen

Verksamhetsberättelse Västra Serieföreningen

2017

Inbjudan serieföreningens årsmöte

Dagordning serieföreningens årsmöte

Valberedningen serieföreningen informerar

2016

Arbetsplan Västra Serieföreningen Motocross 2016

Blankett A-final B-final 2016

Blankett Juryprotokoll 2016

Blankett Kval 1 & 2 2016

Blankett Laganmälan 2016

Godkända Låneförare 2016

Kontakt Lagledare Serien 2016 rev 20 febr

Kontaktpersoner Västra Serieföreningen Motocross 2016

Lidköpings MCK förare Div 3 Södra 2016

Lidköpings MCK förare Div 3 Norra 2016

Startord 2016 Div 1

Startord 2016 Div 2 norra

Startord 2016 Div 2 södra

Startord 2016 Div 3 norra

Startord 2016 Div 3 södra

Tävlingsdagar serien 2016 med jury

Verksamhetsberättelse 2015 Västra Serieföreningen Motocross

2015

Serieföreningen valberedningen fråga inför 2016

Västra Serieförening Motocross inbjuder till planeringsmöte 2016

2014

Blankett A-final B-final

Blankett Laganmälan

Godkända låneförare 2014

Juryprotokoll 2014

Kontakt Lagledare serien

Manual anmälan och resultatredovisning

Manual juryhandledning

Sjukvård checklista

Tävlingsdagar Serien 2014 med Jury/domare

Tävlingsdagar 2014

Juryhandledning

Blankett Jurymötesprotokoll

Blankett laganmälan

Blankett kval och final