Motverka matchfixning genom att utbilda dig:

I Svemos digitala utbildningsplattform (IUP) finns utbildningen Fair Race som upplyser dig om ämnet. Den är gratis att gå och inga förkunsklaper krävs.

Du når utbildningsplattformen via din profil i TA. 

Sök Elitidrottsstipendium: 

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Stipendiet kan sökas fram till och med den 2 maj 2022. Sök via RFs hemsida >>