Hem / Organisationsutredning

Organisationsutredning

 

Arbetet är igång! Svemos nuvarande verksamhet och organisation är under ”lupp”. Vi har ett spännande arbete framför oss, där vi alla kommer att lära oss mycket på vägen. Förbundsmötet 2014 beslutade att ett arbete skulle genomföras för att se över hur förbundet ska vara organiserat för att vara en attraktiv organisation som bäst motsvarar medlemmarnas och omvärldens behov och krav i framtiden.

 

Svemo har till sin hjälp för arbetet anlitat SISU Idrottsutbildarna för att ta fram ett förslag på struktur och arbetssätt samt till att ta en aktiv processledar-, och projektroll i organisationsutredningen. Till förbundsmötet i april 2014 lade styrelsen fram en proposition i avsikt att genomföra en övergripande översyn över förbundets organisation och verksamhet. Förbundsmötet beslutade i enlighet med styrelsen proposition samt tillförde andra deluppdrag till utredningen.

 

Utredningen ska omfatta stora delar av Svemos verksamhet för att kartlägga ett nuläge, behov och krav på förändring på ett övergripande plan. En utredning där respektive del/område hela tiden ska kopplas till en helhet för att synliggöra hur dessa delar påverkar varandra. Utredningsarbetet kommer förankras i organisationen under processens gång för att skapa delaktighet och en så klar bild av nuläget som möjligt.

 

Utredningsuppdragets första etapp påbörjas under våren 2015 och beräknas vara klart för att presenteras på förbundsmötet våren 2016.

 

Intervju med Håkan Leeman, ordförande Svemo styrelse

 

Projektstyrning

Övergripande styrgrupp består av:
•Håkan Leeman, Ordförande Svemo
•Per Westling, Generalsekreterare Svemo
•Anna Wilhelmsson, GS koordinator Svemo
•Maria Ståhl, SISU

Projektledare: Maria Ståhl

Koordinator: Anna Wilhelmsson, Svemo

Processledare från SISU Idrottsutbildarna:
•Maria Ståhl
•Andreas Hagström
•Ola Svensson