Etapp 1

 

Tidsplan 2015/16

Juni Öppen enkät går ut sista veckan i juni

Aug/sept. Enkätsvar analyseras och bearbetas

20 sept. WS 1 med arbetsgrupperna

Sept/okt Sortering och bearbetning av WS 1

Den 19 okt WS 2 med arbetsgrupperna

Okt Styrgruppsmöte - avstämning

Okt Enkät nr 2 ut till utvalda med mer specifika och fördjupade frågor

Nov Analys och bearbetning av enkät 2

15 nov WS 3 med arbetsgrupperna

Dec - Jan Bearbetning av underlag och rapportskrivning

Jan/Feb Styrgruppsmöte

Mars Rapport för etapp 1 klar


Till varje område knyts en arbetsgrupp bestående av en styrelserepresentant som är gruppansvarig + en anställd och ca 2-3 ytterligare personer som bildar en arbetsgrupp.

Arbetsområden

Områdefokus i etapp 1

1A) Utövare – licenser

1B) Utövare – medlemsnytta

2) Förening

3) Omvärld

4) Kommunikation – Media

5) Utbildning