Hem / Förbundet / Utbildning

Utbildning

Protokoll Utbildningskommittén 8-2019

Utbildningskommittén har haft telefonmöte den 6/11. Bl a diskuterades hur Barnkommitténs arbete ska organiseras under Utbildningskommittén, som fått detta uppdrag av styrelsen.

Per Capsulambeslut Utbildningskommittén

UK har tagit beslut per capsulam om att godkänna det nya materialet Guldhjälm snöskoter.

Protokoll Utbildningskommittén 7-2019

Utbildningskommittén hade den 11 oktober sitt 7:e möte för året.