Hem / Barnverksamhet

Barnverksamhet

För barn och ungdomar från 5 år upp till och med 12 års ålder sker utbildning, träning och tävlinginom ramen för guldhjälmskonceptet.

Guldhjälm

Guldhjälm är en utbildning för barn och deras vårdnadshavare som sker i en Svemoansluten klubb.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment som syftar till att utbilda både föraren och vårdnadshavaren i sporten.

Medlemskap

Förare och vårdnadshavare måste vara medlem i Svemo ansluten klubb och vara registrerade i IdrottOnline.

Försäkringar

Barn inskrivna i guldhjälmskonceptet omfattas av helt försäkringsskydd vid organiserad träning och halvt försäkringsskydd vid övrig träning på godkänd Svemo-bana/aktivitetsområde.

För barn över 12 år gäller personlig licens.

Fordon

Utbildning och träning

Alla typer av lämpliga fordon är tillåtna.

Vid uppkörning för Guldhjälmslicens skall godkänt tävlingsfordon användas.

Tävling

Endast godkända fordon får användas. Se respektive sports specialreglemente för Guldhjälmstävlingar.

Anläggning

Utbildning och träning kan ske på särskilt aktivitetsområde för barn eller på godkänd tävlingsbana.

Tävling får endast genomföras på godkänd tävlingsbana.

Aktivitetsområden

Aktivitetsområde inom befintlig anläggning.

Befintliga polistillstånd och banlicens från Svemo gäller.

Aktivitetsområde utanför befintlig anläggning.

Området saknar erforderliga tillstånd och licens.

Se nedanstående åtgärder:

  • Kontakta polisen för att inrätta ett inhägnat område.
  • Kontakta kommunens miljökontor
  • Genomför Svemos Miljörevision (krav för att erhålla aktivitetsområdeslicens)
  • Området skall besiktas av Svemo utsedd besiktningsman.
  • Ansök om aktivitetsområdeslicens.

Barnledare

Utbildning och träning skall bedrivas av utbildad barnledare.

Barnledare är utbildade av RF-SISU (Grundutbildning för tränare) och av Svemo (Barnledarutbildning).

Läs mer om utbildningens olika steg nedan:

Information om konceptet (pdf)

För Enduro, Motocross, Snöskoter och Speedway finns nu digitala utbildningsmaterial som ersätter de tidigare tryckta materialen. Information om upplägg och genomförande finner du nedan

PDF: ”Upplägg Barnledarutbildning

PDF: ”Upplägg Guldhjälmsutbildning