Hem / Motocross-och Endurogymnasiet

Motocross-och Endurogymnasiet

 

VAD ÄR MOTOCROSS- OCH ENDUROGYMNASIET?

Utbildning i kombination med specialidrott motocross, startades i Tibro hösten 1988 i kommunal regi. Fr o m höstterminen -89 blev det ett idrottsgymnasium med specialidrott motocross. Innebörden av detta är att eleven får ca 100 timmars årlig träning i specialidrotten motocross/enduro. Fågelviksgymnasiet blev år 2000 utnämnt till årets riksidrottsgymnasium.
När Fågelviksgymnasiet i Tibro avvecklades flyttade riksidrottsgymnasiet till Gymnasium Skövde hösten 2017 och utökades även med specialidrott enduro.

Fr o m med hösten 2020 finns inget Riksidrottsgymnasium i motocross och enduro eftersom Skövde kommun har lagt ner RIG:et.

Arbete pågår med en eventuell återstart i en annan kommun inom de närmaste åren.