Hem / Organisation / Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning


Styrelsen tog 2006 fram Utbildningskommitténs uppdragsbeskrivning som har justerats maj 2014.

Uppdragsbeskrivning Utbildningskommittén

Utbildningskommittén har tillsammans med utbildningsansvariga på den årliga Utbildningskonferensen arbetat fram en uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig i distrikt och en uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig i sektion.

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig i distrikt

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig i sektion