Hem / Utbildningsplattform-IUP

Utbildningsplattform-IUP

Utbildningsplattformen hittar du på https://utbildning.svemo.se/login och det finns också en länk från hemsidan. På längre sikt är planen en gemensam inloggning till IUP och Svemo-TA, men detta ligger på planeringsstadiet.

Plattformen innehåller för närvarande ett 30-tal utbildningar, fler är under produktion och kommer kontinuerligt att lanseras under de kommande åren.

För att kunna använda plattformen krävs att några steg är genomförda. 

 1. Varje förening måste själv aktivera kopplingen mellan IUP och Idrott Online enligt ”Manual aktivering integration IOL-IUP”. Detta är nödvändigt då varje föreningen själv har ansvar för sitt medlemsregister och därigenom måste godkänna användningen av medlemsuppgifter. Aktiveringen görs person i föreningen som har administratörsrättigheter i Idrott Online, vid problem, maila This is a mailto link för vidare hjälp. Hanteringen av persondata finns beskriven i ”IUP info om data som exporteras från IOL” och innebär ingen annan hantering än vad som redan görs i Svemo-TA. I dagsläget har ett stort antal föreningar gjort godkännandet och mer än 50 000 medlemmar har redan nu tillgång till digital utbildning.
 2. Den enskilde medlemmen måste själv skapa sitt användarkonto i IUP enligt manualen ”Skapa konto IUP”.
 3. För att anmäla sig till en utbildning följer man ”Anmäla till utbildning IUP Svemo”.
 4. För den som har rollen utbildare (i dagsläget alla med tävlingsledarlicens) finns också vidare instruktioner i ”För utbildaren IUP Svemo”.

För närvarande finns följande helt digitala och kostnadsfria utbildningar som alla är varmt välkomna att gå:

 1. Trygg Idrott.
 2. Svemo Grundutbildning.
 3. Hjärnskakning och Return to Race.
 4. HLR och L-ABC
 5. Krishantering Grundutbildning.
 6. Säkerhetsvakt Motocross.
 7. Flaggsignaler Motocross.
 8. Sektionsdomare Trial.

 

Dessutom finns de delvis digitala utbildningarna till Tävlingsledar samt Tävlingsfunktionär i följande grenar upplagda: Enduro, Motocross, Trial, Snöskoter och Track Racing. Då vi fortfarande arbetar med den automatiska kopplingen mot Svemo-TA önskar vi att den som vill genomföra en av dessa utbildningar i sin klubb tar kontakt med kansliet på mail This is a mailto link då det under en övergångsperiod krävs en del manuella lösningar för att genomföra utbildningen.

På grund av de omständigheter som råder och direktiven om att undvika större sammankomster uppmanar vi er nu att överväga om ni ska hålla utbildningens fysiska moment som webmöten. Rekommendationen att inte hålla fysiska möten med många deltagare står vi bakom och tycker att ni bör hålla er under rekommendationen med god marginal om ni väljer att träffas.
Exempel på användbara verktyg för webmöten är:
Microsoft Teams https://support.microsoft.com
Skype https://www.skype.com/sv/
Då det inte är helt klarlagt hur SISU ser på lärgrupper som sker helt på distans kommer vi tillsvidare att tillhandahålla utbildningsmaterialet helt kostnadsfritt. Ta dock gärna kontakt med er SISU-konsulent för att anmäla att utbildningen ändå hålls som en lärgrupp på distans.

 

I det fortsatta arbetet kommer fokus dels ligga på att utveckla kopplingar till Svemo-TA och SISU för att minimera manuell administration, dels att digitalisera befintliga utbildningar samt att skapa helt nya.

Kopplingen till Svemo-TA kommer göra att genomförda utbildningar rapporteras som behörighet till att ta ut licens. Nuvarande licenser kommer läsas in till IUP och gälla som förkunskap där sådana krav finns. Denna funktion kommer att finnas tillgänglig i närtid.

Arbetet med kopplingen mot SISU, bland annat för rapportering av utbildningstimmar har ännu ingen tidsplan, tills vidare rapporteras genomförda utbildningar enligt tidigare rutin.

 

Manualer

Användare
Skapa konto IUP Svemo (PDF)
Anmäla till utbildning IUP Svemo (PDF)

Utbildare
Skapa och administrera utbildningstillfälle - registrera närvarao och examination (PDF)

Klubbadministratör
Information om dataexport från IOL till IUP (PDF)
Manual aktivering integration IOL-IUP (PDF)