Hem / Att bli funktionär

Att bli funktionär

Det är viktigt att vi inte tappar kompetensen på våra funktionärer, men också att vi får in nya. Då behövs det utbildning!

 

Att bli tävlingsfunktionär

Steg 1
Moderklubben anordnar en tävlingsfunktionärsutbildning för intresserade medlemmar.
Kontakta er RF-SISU-konsulent eller RF-SISU-distrikt så hjälper de er att registrera utbildningen som en lärgrupp vilket gör att ni kan få hjälp att finansiera utbildningsmaterialet! Möjlighet finns också att flera klubbar ordnar lärgrupp tillsammans eller att distriktet ordnar kurs.
Kontaktuppgifter hittar du här: RF-SISU Distrikt

Steg 2
Funktionär ska ha genomgått lärgrupp/kurs. (Lärgrupp är det som tidigare hette studiecirkel och anordnas i den egna klubben efter kontakt med SISU Idrottsutbildarna).

Steg 3
Till sista träffen ska en s k fackman bokas (gäller endast Motocross och Enduro, i övriga grenar har licensierad tävlingsledare befogenhet att hantera utbildningen och examinera deltagare i sin klubb). Dessa utses av distrikten. Se under fliken Fackmän vilka som är aktuella i din gren i ditt distrikt. Fackmannens uppgift är att examinera deltagarna.

Steg 4

Ansökan ska skickas in till Svemo kansli på fastställd ansökningsblankett och vara underskriven av ordförande/sekreterare i den sökandes klubb samt av distriktet godkänd fackman alternativt licensierad tävlingsledare (se steg 3). Samma ansökningsblankett används för alla som deltagit i lärgruppen/kursen .
(Om flera klubbar samarbetar, ska en ansökningsblankett per klubb skickas in.)
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.

Steg 5

Om man har tävlingsfunktionärslicensen i botten kan man sedan gå vidare och utbilda sig till tävlingsledare. Tävlingsledare utbildas av respektive distrikt, så ta kontakt med er distriktsstyrelse eller distriktets utbildningsansvarige. Namn och telefonnummer hittar du under fliken ansvariga distrikt.

Instruktion för genomförande av digital tävlingsfunktionärsutbildning:

PDF: ”Upplägg tävlingsfunktionärsutbildning

Att bli tävlingsledare 

Steg 1
Funktionär som ansöker om TL-licens ska inneha tävlingsfunktionärslicens i aktuell gren. Därefter genomgå tävlingsledarutbildning. Ansökan ska ske på fastställd blankett samt skickas in till Svemo kansli senast 36 månader efter genomgången TL-kurs. Ansökan ska tillstyrkas av ordförande/sekreterare i moderklubben.
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.

Steg 2
Sökande ska ha haft uppdrag som funktionär i tävlingsledningen (ex. biträdande tävlingsledare) vid minst tre tävlingar. Uppdrag från internationell, nationell eller enklare tävling räknas. Uppdrag från från klubbtävling räknas inte. Tre praktiska uppdrag per gren som ansökan avser krävs. Inga uppdrag får vara äldre än 36 månader vid ansökningsdatum.

Steg 3
Funktionär med aktuell TL-licens i en gren kan lösa TL-licens i annan gren om denne går tävlingsfunktionärsutbildningen samt har tre funktionärsuppdrag i enlighet med Steg 2.

Steg 4
För att behålla TL-licensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under licensperioden i grenen i fråga. Har man TL-licens i flera grenar måste man gå fortbildning i varje gren för att behålla respektive licens.

Instruktion för digital tävlingsledarutbildning:

PDF: ”Upplägg tävlingsledarutbildning

Har ni några frågor så ring gärna Svemo kansli,Henrik Esting, utbildningsansvarig, tel. 011-23 10 87 eller maila till This is a mailto link