Hem / Förbundet / Utbildning / Funktionärsutbildning / Att söka tävlingsfunktionärslicens och tävlingsledarlicens

Att söka tävlingsfunktionärslicens och tävlingsledarlicens

Ansökan om tävlingsfunktionärslicens

 

1.Funktionär ska ha genomgått lärgrupp/kurs anordnad av sin moderklubb. (Lärgrupp är det som tidigare hette studiecirkel och anordnas i den egna klubben efter kontakt med SISU Idrottsutbildarna)
Möjlighet finns också att flera klubbar ordnar lärgrupp tillsammans eller att distriktet ordnar kurs.


2.Funktionären ska ha blivit examinerad av godkänd fackman utsedd av distriktet.


3.Ansökan ska skickas in till Svemo kansli på fastställd ansökningsblankett och vara underskriven av ordförande/sekreterare i den sökandes klubb samt av distriktet godkänd fackman. Samma ansökningsblankett används för alla som deltagit i lärgruppen/kursen .
(Om flera klubbar samarbetar, ska en ansökningsblankett per klubb skickas in.)
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.

 

Ansökan om tävlingsledarlicens (TL-licens)

 

1.Funktionär som ansöker om TL-licens ska inneha tävlingsfunktionärslicens i den gren han/hon ansöker om TL-licens och med godkännande genomgått tävlingsledarutbildning. Ansökan på fastställd blankett ska skickas in till Svemo kansli senast 36 månader efter genomgången TL-kurs.
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.


2.På TL-ansökan ska kurstillfället för TL-kursen anges.


3.Ansökan ska innehålla tre godkända funktionärsuppdrag i ledande befattning per gren som ansökan avser. Uppdragen får vara högst 36 månader gamla och ska specificeras med tävlingsdag, typ av tävling och vilken funktion man haft på tävlingen.
Exempel: Om en deltagare på TL-kurs innehar tävlingsfunktionärslicens i både motocross och enduro, kan han/hon söka TL-licens i båda grenarna, men måste då ha tre godkända funktionärsuppdrag i ledande befattning (s k chefsfunktionär) i varje gren.


4.Ansökan ska tillstyrkas av ordförande/sekreterare i moderklubben.


5.Funktionär med aktuell TL-licens i en gren kan lösa TL-licens i annan gren om denne går tävlingsfunktionärsutbildningen samt har tre funktionärsuppdrag i ledande befattning i den nya grenen.


6.För att behålla TL-licensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under licensperioden i grenen i fråga. Har man TL-licens i flera grenar måste man gå fortbildning i varje gren för att behålla respektive licens. Om man går grundutbildning under t ex licensperioden 2007-2009 behöver man inte också gå en fortbildning under denna period för att behålla TL-licensen nästa period 2010-2013.

 

Undrar du över något? Ring eller maila Lena Bleckman på Svemo kansli 011-23 10 87, This is a mailto link .