Hem / Funktionärsutbildningar / Att bli funktionär

Att bli funktionär

Det är viktigt att vi inte tappar kompetensen på våra funktionärer, men också att vi får in nya. Då behövs det utbildning!

 

Att bli tävlingsfunktionär

Steg 1
Moderklubben anordnar en tävlingsfunktionärsutbildning för intresserade medlemmar.
Kontakta ert SISU-ombud eller SISU-distrikt så hjälper de er med material! Möjlighet finns också att flera klubbar ordnar lärgrupp tillsammans eller att distriktet ordnar kurs.
Telefonnummer hittar du på SISU:s hemsida https://www.sisuidrottsutbildarna.se/ under fliken "organisation" högst upp.

Steg 2
Funktionär ska ha genomgått lärgrupp/kurs. (Lärgrupp är det som tidigare hette studiecirkel och anordnas i den egna klubben efter kontakt med SISU Idrottsutbildarna).

Steg 3
Till sista träffen ska en s k fackman bokas. Dessa utses av distrikten. Se under fliken Fackmän vilka som är aktuella i din gren i ditt distrikt. Fackmannens uppgift är att examinera deltagarna.

Steg 4
Ansökan ska skickas in till Svemo kansli på fastställd ansökningsblankett och vara underskriven av ordförande/sekreterare i den sökandes klubb samt av distriktet godkänd fackman. Samma ansökningsblankett används för alla som deltagit i lärgruppen/kursen .
(Om flera klubbar samarbetar, ska en ansökningsblankett per klubb skickas in.)
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.

Steg 5
Om man har tävlingsfunktionärslicensen i botten kan man sedan gå vidare och utbilda sig till tävlingsledare. Tävlingsledare utbildas av respektive distrikt, så ta kontakt med er distriktsstyrelse eller distriktets utbildningsansvarige. Namn och telefonnummer hittar du under fliken ansvariga distrikt.

 

 

Att bli tävlingsledare 

Steg 1
Funktionär som ansöker om TL-licens ska ha genomgått tävlingsfunktionärsutbildning enligt ovan. Därefter genomgå tävlingsledarutbildning i aktuell gren. Ansökan ska ske på fastställd blankett samt skickas in till Svemo kansli senast 36 månader efter genomgången TL-kurs. Ansökan ska tillstyrkas av ordförande/sekreterare i moderklubben.
Blanketten hittar du under fliken dokumentcenter/blanketter välj Klubbar.

Steg 2
Ansökan ska innehålla tre godkända funktionärsuppdrag i ledande befattning per gren som ansökan avser. Uppdragen får vara högst 36 månader gamla och ska specificeras med tävlingsdag, typ av tävling och vilken funktion man haft på tävlingen.
Exempel: Om en deltagare på TL-kurs innehar tävlingsfunktionärslicens i både motocross och enduro, kan han/hon söka TL-licens i båda grenarna, men måste då ha tre godkända funktionärsuppdrag i ledande befattning (s k chefsfunktionär) i varje gren.

Steg 3
Funktionär med aktuell TL-licens i en gren kan lösa TL-licens i annan gren om denne går tävlingsfunktionärsutbildningen samt har tre funktionärsuppdrag i ledande befattning i den nya grenen.

Steg 4
För att behålla TL-licensen måste tävlingsledaren genomgå fortbildning minst en gång under licensperioden i grenen i fråga. Har man TL-licens i flera grenar måste man gå fortbildning i varje gren för att behålla respektive licens. Om man går grundutbildning under t ex licensperioden 2007-2009 behöver man inte också gå en fortbildning under denna period för att behålla TL-licensen nästa period 2010-2013.

 

Har ni några frågor så ring gärna Svemo kansli,Henrik Esting, koordinator utbildning, tel. 011-300 42 35 eller maila till This is a mailto link