Fackmän

Fackmän till tävlingsfunktionärsutbildning

Vid sista träffen på klubbens tävlingsfunktionärsutbildning ska en s k fackman delta.

OBS! Fackmän utses av respektive distrikt:

Här nedan finner du listor över de olika distriktens fackmän i olika grenar.

 

Fackmannens uppgift är att säkerställa att lärgruppsledaren och ni i gruppen tolkat våra regler på ett riktigt sätt. För att hålla hög sportslig rättvisa måste våra aktiva garanteras att funktionärerna tolkar reglerna lika oavsett var i Sverige tävlingen arrangeras. Vår sport har regler som kan ge möjlighet till olika tolkningar och fackmannens medverkan skall garantera att samsyn i regeltolkningen sker.

 

Fackmannen har utsetts av ditt Distriktsförbund och det är meningen att han/hon skall vara geografiskt så placerad att reskostnaderna blir så låga som möjligt för klubben. Fackmannen har utsetts på grund av sin erfarenhet från tävlingar i din gren och ska hjälpa er att räta ut de eventuella frågetecken som uppkommit under kursen. Lärgruppsledaren bör redan efter första sammankomsten ha bestämt tid med fackmannen.

 

Övre Norra

Mellersta Norra

Nedre Norra

Östra

Västra

Södra

 

Fackmannainstruktion


Här finner du som är s k fackman för tävlingsfunktionärsutbildningen en instruktion för hur du ska arbeta.

 

Fackmannainstruktion