Hem / Vad är SISU?

Vad är SISU?

Vad är SISU Idrottsutbildarna?

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Verksamheten utgår från idrottens behov av utveckling. SISU jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet. SISU Idrottsutbildarna är där när idrotten lär. Det är ledstjärnan och visionen.

Samarbetet mellan klubben och SISU bygger bl a på lärgrupp som arbetsmetod. Lärgrupp hette tidigare studiecirkel. Utbildningen kan bedrivas på hemmaplan, i klubben och kan helt anpassas efter de behov och krav klubben har. Utbildningen blir en naturlig verksamhet i klubben som många ges möjlighet att delta i. Detta stärker klubbkänslan och föder engagemang.

Läs mer om vad SISU Idrottsutbildarna erbjuder

 

SISU Lärgruppsregler

Regler och bestämmelser för SISU:s lärgrupper

En lärgrupp kan få statsbidrag som kan användas till olika kostnader, exempelvis inköp av böcker. Då gäller följande:

• Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
• Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare ska delta.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
• Lärgruppsledare är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna.
• Deltagarna ska veta att de deltar i en lärgrupp anordnad av SISU Idrottsutbildarna.
• Deltagarna ska pågå minst en utbildningstimme (= 45 minuter)
• Lärgruppen kan bedrivas genom att man fysiskt träffas, en kombination av träffar och distansstudier (via exempelvis Internet) eller enbart på distans.
• Lärgruppen ska vara tydligt skild från föreningens ordinarie verksamhet, exempelvis styrelsemöten eller träningspass.

Förutom lärgruppen kan föreningen också få stöd till följande verksamhetsformer:

• Kurs
• Föreläsning
• Process-/utvecklingsarbete
• Kulturprogram 

Mer om SISU:s lärgruppsregler

 

SISU kontaktpersoner

Kontaktuppgifter till RF-SISU distrikten