Hem / Förbundet / Corona

Corona

Rekommendationer och riktlinjer från Svemo gällande corona-utbrottet

Justeringar
20 mars 2020.
25 mars 2020.
27 mars 2020.
29 mars 2020.
30 mars 2020.
1 april 2020.
3 april 2020 (frågor och svar)

De justeringar som är genomförd har kursivt teckensnitt.

Coronautbrottet har dessvärre medfört stora påfrestningar för samhället och inte minst för idrottsrörelsen. Svemo följer löpande de beslut och riktlinjer som myndigheterna presenterar. Vi ser det också som viktigt att sammanställa denna och annan tillämplig information, och förmedla detta inom organisationen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin finns det också ett antal beslut som styrelsen tagit vid sitt senaste styrelsemöte. Dessa beslut finns också med i informationen nedan:

 

Uppmaningar och råd från förbundet kring träning, tävling och andra liknande:

Regeringens beslut om max 50 personer vid idrottsliga sammankomster gäller även Svemo och vår verksamhet. Detta beslut om max 50 personer lyder under ordningslagen, och undantag medges ej. 

 

Vår rekommendation till alla arrangörer (oavsett storlek på sammankomst/aktivitet) är att:

 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Sprid information om allmänna hygienråd, exempelvis genom affischer och liknande.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra. Läs mer i denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/

 

Uppmaningar och råd från förbundet kring möten:

 

 

Till er som arrangörer

Efterfölj de rekommendationer som är angivet ovan.
Det är ni som arrangör som beslutar om er träning ska genomföras eller ej. Det är inte Svemos styrelse eller sektion som avgör detta. Styrelsen har endast beslutat om tävlingsverksamheten, se ovan.

 

Till er som sektioner

Det är inte ni som ska avgöra om en tävling/träning ska ställas in. Er uppgift är att vara stöd och behjälpliga i beslutsprocessen för arrangören.

Har ni inom sektionen ett planerat möte på över 25 personer, ska reglerna ovan följas om det är sektionen eller annan del av Svemos organisation som är arrangör. Överväg i så fall om mötet kan ske digitalt eller flytta det.

 

Förbundsmötet
Svemos förbundsmöte 2020 kommer för tillfället inte att ställas in. Svemo styrelse beslutade att förbundsmötet ska genomföras digitalt. Mer detaljerad information om beslutet finner ni protokoll 04. 

Följande beslut rörande förbundsmötet fattades av styrelsen i söndags 15/3:

 • Svemo styrelse beslutade att inte bjuda in/ta emot medföljande vid förbundsmöteshelgen.
 • Medaljer kommer inte att delas ut vid förbundsmötet, och avtackningar kommer inte att ske. Det innebär att den inbjudan som skickat ut för detta ändamål kommer att återkallas. Utdelningen av medaljer och annan avtackning kommer att ske vid annat tillfälle framöver.
 • De ombud som bokat resor ber vi att avboka dessa.

 

Ekonomi

Har er tävling blivit inställd på grund av regeringens beslutet om maxgräns på 50 personer, kontakta Martin Jarl ekonomichef Svemo, This is a mailto link för att rapportera ekonomisk skada. Svemo kommer att rapportera detta vidare till RF.
Har ni som arrangör en planerad tävling gäller följande:

 • Ni har möjlighet att flytta tävlingen till ett annat datum under 2020, och vid flytt av tävling gäller den inbetalda tillståndsavgiften. Vid flytt av en tävling ber vi er rådgöra med distrikt och/eller sektion som ansvarar för kalendern.
 • Om ni som arrangör väljer att ställa in tävlingen kommer Svemo inte att betala tillbaka tillståndsavgiften.

 

Mer information
Svemo har tagit fram en Frågor och svar och fyller på den med nya aktuella frågor kontinuerligt.

Svemo har också tillsatt en Task Force för att hantera snabba beslut och snabb information kopplat till Coronautbrottet.

 

Annan information:


https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

 

Kontakt

Svemo
Anna Arnér, kommunikationsansvarig Svemo, 011231097 This is a mailto link

Om du inom specialidrottsförbund, distrikt eller förening har fler frågor om coronaviruset och idrotten, kontakta This is a mailto link så försöker vi hjälpa dig så fort vi kan.

 

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 

 

Dessa rekommendationer och riktlinjer gäller tills vidare mars och april 2020.