Hem / Förbundet / Förbundsmötet 2020

Förbundsmötet 2020

Svemo styrelse beslutade torsdag 26 mars att Svemos Förbundsmöte ska genomföras digitalt på grund av den nu rådande Corona-pandemin. Det innebär att enbart ett förkortat informationsmöte samt själva Förbundsmötet kommer att genomföras. Alla avtackningar, medaljutdelningar, övriga fysiska möten och trevlig samvaro skjuts fram i tiden, preliminärt till mitten av oktober, den så kallade Träffpunkt Svemo. Mera information om detta kommer senare.

Det innebär att alla resor till Sollentuna som mötesdeltagare har planerat ska avbokas. Finns det frågor kring detta, kontakta This is a mailto link

 

Mötet kommer att genomföras så att det finns ett presidium med ordförande, sekreterare samt mötesledning samlat i på en plats. Ombud och eventuellt aktiva deltagare kommer att kunna koppla in sig till mötet hemifrån med dator. Förutsättningen är alltså att alla ombuden har tillgång till en egen dator, med mikrofon och önskvärt en kamera samt internetuppkoppling. Ombuden kan själva välja att sitta hemma, på annan lämplig plats eller samlas gemensamt någonstans. Vi har valt den lösningen istället för ”gruppvis” uppkoppling då vi vet att många delegater är belagda med reserestriktioner.

Vi kommer att använda ett system framtaget och testat för detta som heter Easy-meet. Systemet har använts av RF och av andra förbund vid digitala årsmöten. Systemet kommer nu att ”provköras” och anpassas av oss. Därefter kommer samtliga att få ytterligare och utförligare information om hur det ska användas samt, om det behövs, hjälp med tekniska frågor kring användandet. Mera information om detta kommer att sändas ut personligen till alla berörda de närmaste veckorna.

Det digitala systemet har alla de funktioner som behövs för att genomföra mötet såsom, möjligheter att begära ordet, framföra yttranden, rösta samt funktioner så att alla deltagare hör alla inlägg. Ordförande sköter som vanligt mötet, tar in begäran om ordet, fördelar det samt leder omröstningar och förhandlingar. I skrivande stund har Gunnar Johnsson ombetts att hålla i mötet. Han känner oss och har nu mångårig vana vid Svemos förbundsmöten.

 

Tidsschema för mötet ser ut som följer:

Det digitala Förbundsmötet ska genomföras lördagen 18 april.

11.00                  Alla kopplar upp sig och vi ser till att tekniken fungerar för alla samt löser eventuella problem.

13.00                  Vi kopplar upp igen. När alla är med genomför vi ett mycket förkortat informationsmöte där vi går igenom det väsentligaste samt har möjlighet att svara på frågor.

??                        När informationsmötet är avslutat öppnar vi direkt Förbundsmötet och förhandlingarna. Vi följer den dagordning som är presenterad i Möteshandlingarna samt informationen som finns i Verksamhetsberättelsen. Dessa handlingar kommer att sändas ut till er både digitalt och i pappersform.

 

För att underlätta kommer vi att sända ut informationsmaterial och presentationer till er alla innan mötet så att vi kan minska tidsåtgång för detta. Vi kommer också att be samtliga som är nominerade för val att spela in en kort, 90 sekunders, presentation av sig själva som ni ska kunna ta del av innan mötet. Eftersom stadgarna medger förslag på personer att ingå i styrelsen direkt vid mötet så behöver vi kunna ge även dessa en möjlighet att presentera sig. Om ni i distrikten vet att ni kommer att lägga förslag på namn som nu inte finns nominerade så ber vi er meddela detta till oss så att även dessa personer ges en möjlighet att göra en presentation på samma sätt.

Det kommer eventuellt att finnas möjlighet för intresserade att kunna följa mötesförhandlingarna på länk.

 

Vi återkommer direkt till er med mera och utförligare information om både teknik och informationsmaterial löpande under de kommande veckorna. Har ni frågor redan nu kontakta vår informationsansvarige This is a mailto link

Underlag
Lunta (PDF) 
Möteshandlingar (PDF)
Stadgar 2020 (PDF)
Förtydliganden och rättelser i möteshandlingarna till förbundsmötet 2020 (PDF)
Informationsbrev om Easymeet (Word)
Guide för användare av Easymeet (PDF)
Guide för video (PDF)
Dela dator under förbundsmötet (PDF)

Vi har förståelse för att detta kan kännas osäkert, oklart och något nytt. Men om vi alla förbereder oss och gör vårt yttersta kommer vi få ett bra och genomförbart förbundsmöte.