Hem / Förbundet / Miljö / Kontaktpersoner / Ansvariga distrikt

Ansvariga distrikt


Respektive distrikts miljöansvarige samordnar utbildning med distriktets klubbar.

Dístriktets miljöansvarige har också behörighet att genomföra miljörevision och att utfärda miljöcertifikat.

Här nedan finner du ditt distrikts miljöansvarige/a. Miljöansvariga distrikt
0703222028
Övre Norra
0703266335
Mellersta Norra
0706340871
Nedre Norra
0763980108
Östra
0706216928
Västra
Södra