Hem / Förbundet / Miljö / Svemo miljöpolicy

Svemo miljöpolicy

Miljöpolicy för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Svemo ska ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcykel- och snöskotersporten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Svemos klubbars betydande miljöaspekter är ljudemissioner, motorbanorna som resurser för den biologiska mångfalden, utsläpp till luft och avfalls- och kemikaliehantering. Dessa utgör grunden för Svemos målstyrda miljöarbete.

 

Det innebär att:
•Svemo utifrån ett helhetsperspektiv bidrar till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassar framtidens motorcykel- och snöskotersport som en del i en hållbar utveckling.


•Svemo främjar den biologiska mångfalden och en teknikutveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan inom motorcykel- och snöskoterindustrin som sedan kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället

•Svemo alltid strävar efter att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till för att förebygga förorening av miljön och att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten samt uppfyller lagar och andra krav.


•Svemo genom utbildning ökar kunskapen om miljöfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.

Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom Svemo ska veta om och följa vår miljöpolicy och sprida kunskap om denna.

Ladda ner miljöpolicyn (pdf)