Hem / Klubben

Klubben

Det är av största vikt att varje klubb följer och lever upp till sin miljöpolicy. Det är nödvändigt att man sprider kunskaper om miljö inom sin klubb, då detta är en överlevnadsfråga. Ett exempel på gott miljöarbete inom klubben är att medlemmarna arbetar tillsammans för att begränsa ljudnivåerna och eventuell olägenhet för omgivningen.

Miljöpolicy klubbar

En obligatorisk punkt när klubben vill miljöcertifiera sin anläggning är att anta en miljöpolicy på klubbens årsmöte. (Se punkt 1:1 i miljörevisionsblanketten). Blanketten och handledning till blanketten och fler miljörevisionsblanketter hittar du unter fliken miljöcertifiering.

För att underlätta för klubbarna finner ni nedan 3 klubbars miljöpolicy som förslag på hur en sådan kan utformas.

Miljöpolicy Huskvarna MK

Miljöpolicy Njurunda MK

Miljöpolicy Östra Göinge MK


Befattningsbeskr. miljöombud

En obligatorisk punkt för att klubben ska kunna miljöcertifiera är att en befattningsbeskrivning finns för miljöombudet. (Se punkt 1.3 i miljörevisionsblanketten)

För att underlätta för klubbarna finner ni nedan förslag från 2 klubbar hur en sådan kan utformas.

Njurunda MK Trialsektion (pdf)

Östra Göinge MK (pdf)


I Svemo miljöguide står följande:

Klubbens miljöombud

Klubbens styrelse är ytterst ansvarig för att klubbens verksamhet organiseras så att miljön störs så lite som möjligt. Styrelsen bör utse ett miljöombud som på styrelsens uppdrag handlägger miljöfrågorna och håller kontakt mellan klubben och:

  • Kommunen
  • Förbundet
  • Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter
  • Andra miljöorganisationer
  • Lokal press, radio och TV
  • Informatör och remissinstans i miljöfrågor

 

"Affisch" om miljömatta och ljudmätning

Här kan du ladda ner ett informationsblad om miljömatta och ljudmätning att sätta upp i t ex klubbstugan.