Hem / Klubben / Läsvärt/tips

Läsvärt/tips

Det är av största vikt att klubben är medveten om och känner till kommunens inställning i miljöfrågor.


Kommunernas miljöhandläggare har skiftande intresse och förståelse för motorsport. Ett viktigt ingångsvärde är därför att etablera bästa tänkbara kontakt med kommunens handläggare av miljöfrågor. Förmodligen kan det då konstateras att vi har gemensamma mål beträffande miljöarbetet. Gemensamma mål bäddar också för att kommunen kan komma att bidra till att angelägna miljöåtgärder kan genomföras på ett för klubben bra sätt.

Mer läsvärda tips till klubbarna finns på underflikarna, t ex miljöbalken, mer om MEB osv samt även under nedanstående länk.

 

Vill du läsa mer, klicka här>>