Hem / Klubben / Läsvärt/tips / Egenkontroll

Egenkontroll

Dokument som hjälp till klubbar vid egenkontroll.

Olika kommuner kan ha olika krav på hur man ska redovisa sin egenkontroll i klubben.

Svemo samarbetar sedan många år med Svenska Bilsportsförbundets (SBF) Miljökommitté.
SBF har med tillstånd av Trollhättans Stads miljökontor sammanställt en pärm för föreningar för att underlätta igångsättningen av arbetet med egenkontroll.

Observera att dessa dokument bara är ett stöd och att olika kommuner kan ha olika krav på redovisningens omfattning.

Svemo har krav på att klubbar ska miljöcertifiera sig enligt Svemos miljöcertifieringsblanketter med tillhörande handledningar. Dessa blanketter är utformade efter förordningen om egenkontroll. Blanketterna nedan kan ses som en form av fördjupning.

 


Egenkontrollpärm - 01.1 Information om egenkontrollpärm 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 02.1 Sammanställning av lagar och regler för egenkontroll 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 02.2 Rutin för lagbevakning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 02.3 Vägledning lagstiftning och regler 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 02.4 Förordning 1998.901 om verksamhetsutövarens egenkontroll 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 03.1 Handlingar från kommunens Miljöförvaltning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 04.1 Miljöutredning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 04.2 Information om miljöpåverkan och miljöutredning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 05.1 Dokumentation och ansvar 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 05.2 Blankett fördelning av ansvarsområden 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 06.1 Vägledning underhåll och kontroll 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 06.2 Rutin och underhåll-kontroll av oljeavskiljare 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 06.3 Journalblad för underhåll 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 07.1 Vägledning förebyggande åtgärder 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 08.1 Larmlista 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 08.2 Olycksrutiner och rapportering 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 09.1 Fortlöpande bedömning av risker 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 09.2 Blankett driftstörning-olycka, fortlöpande riskbedömning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 09.3 Blankett normal drift, fortlöpande riskbedömning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 10.1 Vägledning kemikalier 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 10.2 Kemikalieförteckning 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 11.1 Journalblad övrigt avfall 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 11.2 Journalblad farligt avfall 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 11.3 Års-ammanställning av total avfallsmängd 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 11.3 Års-sammanställning av total avfallsmängd 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 12.1 Års-checklista för intern brandskyddskontroll 2014-09-30

Egenkontrollpärm - 13.1 Årsrapport miljöfarlig verksamhet 2014-09-30

Egenkontrollpärm - Innehållsförteckning 2014-09-30