Hem / Organisation / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner


De förtroendevalda personerna styr förbundets arbete tillsammans med de som är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom respektive område och gör det arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via mail och telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina förbundsuppdrag. Till varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator knuten som finns tillgänglig på kontorstid.Miljökommittén
0706340871
Sammankallande
+46706313298
Ledamot
Ledamot
Ledamot
050410018
Ledamot
0703795445
Samordnare
0113230630
Koordinator