Hem / Organisation / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner


De förtroendevalda personerna styr förbundets arbete tillsammans med de som är anställda på kansliet. Förtroendevalda har utsetts av Förbundsstyrelsen att leda arbetet inom respektive område och gör det arbetet ideellt, helt oavlönat. Förtroendevalda svarar på era frågor via mail och telefon i mån av tid då samtliga har ett privat arbete vid sidan av sina förbundsuppdrag. Till varje ideell arbetsgrupp finns en anställd koordinator knuten som finns tillgänglig på kontorstid.Miljökommittén
0113230630
Sammankallande
0706340871
Ledamot
+46706313298
Ledamot
0763980108
Ledamot
0703795445
Samordnare
011231090
Kansli/koordinator