Hem / Utbildning

Utbildning

Miljöarbete är till stor del ett informations- och utbildningsområde. Det gäller att informera och utbilda våra medlemmar så att man vet vilka krav som ställs från FIM, Svemo, länsstyrelsen, kommunen etc. Läs mer här.

Svemo Miljö Grund
För att komma till den grundläggande miljöutbildningen klicka här.

Utbildning av klubbens miljöombud
Svemo och Svenska Bilsportförbundet påbörjade 2010-11 framtagning av ett gemensamt utbildningsmaterial. Materialet justerades senast 2014.

Våra sex distrikt anordnar utbildning för klubbarnas miljöombud och vi rekommenderar alla miljöombud att gå en sådan kurs.

Utbildningarna annonseras på Svemo hemsida under fliken utbildning/utbildningsplan. Hittar du ingen kurs där kan du kontakta distriktets miljöansvarige för att höra när nästa utbildning är planerad. Distriktens miljöansvariga hittar du under Organisation.

Här kan du ladda ner utbildningens olika delar i pdf.

Miljöutbildning del 1 - 2016-06-13

Miljöutbildning del 2 - 2016-06-13

Miljöutbildning del 3 - 2016-06-13

Miljöutbildning del 4A - Biologisk mångfald, grund 2016-06-13

Miljöutbildning del 4B - Biologisk mångfald, allmänna skötselråd 2016-06-13

Utbildning och fallstudie biologisk mångfald Enduro-VM 2014

 

Här kan du ladda ner utbildningen som åhörarkopior med 3 bilder per sida. Bra om du vill skriva ut på papper. Alla länkar går dock inte att öppna i detta format.

Miljöutbildning del 1 -2016-06-13åhörarkopior

Miljöutbildning del 2 -2016-06-13åhörarkopior

Miljöutbildning del 3 -2016-06-13åhörarkopior

Miljöutbildning del 4A - Biologisk mångfald, grund 2016-06-13åhörarkopior

Miljöutbildning del 4B - Biologisk mångfald, alllmänna skötselråd 2016-06-13åhörarkopior

Utbildning och fallstudie biologisk mångfald Enduro-VM 2014åhörarkopior