Hem / Miljö- och hållbarhetsarbete

Miljö- och hållbarhetsarbete

Svemo har arbetat med miljöfrågor sedan 1996 och har haft en miljökommitté sedan år 2000. Miljökommittén har en stark ställning inom Svemo och är i miljöfrågor överordnad annan organisation eller enskild inom Svemo och ansvarar direkt inför Svemo styrelse.

Svemo har arbetat fram en miljöpärm åt klubbarna med praktiska råd och tips. Svemos Miljöguide i ord och bild har översatts till många språk världen över.

Några milstolpar: 

2016 Bränslet metanol används sedan länge i speedway/isracing och vegetabiliska oljor används som smörjmedel. Under 2016 har Svemo i samråd med Luleå Tekniska Universitet påbörjat en överyn av möjligheten att använda förnyelsebar metanol. Testkörning har genomförts. 

2016 Naturskyddsföreningen i Finspång och Länsstyrelse Östergötland hade guidad visning på Elianstorpsbanan. 

2016 SMK Kolmården LONA-bidrag från länsstyrelse/kommun. 

2015 Elmotorcykelklass på Gotland Grand National. 

2015 Svemo föreläser om miljö på Malta och i Danmark. 

2015 Svemos miljöarbete omnämns i AMA Magazine i USA.

2014 Enduro-VM i Enköping LONA-bidrag från länsstyrelse/kommun. 

2013 Svemo tog fram en hållbarhetsredovisning, där kopplingen mellan motorcykel- och snöskotersport, idrottens sociala värden, teknikutveckling, miljö och samhällsekonomi belyses för att tydligöra verksamhetens samhällsnytta och möjligheter till ständig förbättring.

2013 beviljade för första gången (i världshistorien?) naturvårdsbidrag till motorsporten för Svemos arbete att stötta MCK Åbågen i Arboga med skapande av skötselplaner för att gynna biologisk mångfald. Detta var ett så kallat LONA-bidrag via Arboga kommun och Länsstyrelsen i Västmanland.

2011 Svemo arbetar sedan 2011 med ett projekt som för de flesta troligen kräver att man tänker i nya banor: "Program för biologisk mångfald på motorbanor - Motorbanan som miljöresurs". .
Läs mer i Svemo hållbarhetsredovisning om detta!

2011 kördes första inofficiella VM i elroadracing i Karlskoga i Sverige. Elmotorns stora potential kunde där bevittnas av många. Detta skedde i samband med Miljö- och Motorsportdagen, ett seminarium där fler representanter från Svemo deltog.

2010 Svemo har sedan 2010 samarbete med Svenska Bilsportförbundet (SBF) där gemensamma miljörevisionsblanketter och miljöutbildning tagits fram, bland annat för att underlätta för klubbar med både två och fyra hjul. 

2010 Svemo har sedan 2010 haft ett utlåningsprogram för förbundets elmotorcykel. Klubbar får kostnadsfritt låna den elektriskt drivna motocrosshojen. Det har varit en succé och de som testat har blivit positivt överraskade av åkkänslan!

2010 Svemo har länge arbetat för minskningar av ljudemissionerna från tävlings- och träningsfordon. De senaste åren har tillåtna ljudnivåer vid teknisk kontroll sänkts och ytterligare sänkningar är på gång i flera grenar. FIM (Det internationella motorcykelförbundet) har 2010 tagit fram en ny ljudmätmetod vid den tekniska kontrollen, 2mMax. Metoden ska göra att ljudmätningen vid källan bättre ska spegla faktiska förhållanden ute på banan och därmed ska ljudmässigt höga fordon bättre identifieras och åtgärdas.

2010 Sveriges motorbanor har bland de tuffaste myndighetskraven i EU gällande ljud och betydligt tuffare krav än ex. vägtrafiken, vilket försvårar verksamheten. Svemo har 2010 bland annat därför tillsammans med Svenska Bilsportförbundet och Örebro Universitet behandlat hur vi på bästa sätt kan mäta och sedan minska ljudemissionerna från tävlings- och träningsfordon. 

2009 kördes Eco Enduro med elmotorcyklar under FN:s klimatmöte i Köpenhamn med representanter för Svemo på plats och svenska förare deltog.

2007 Sedan 2007 utfärdas inga banlicenser om inte Svemos miljöcertifiering (med krav på bl.a. egenkontroll enligt miljöbalken) är genomförd. Rutiner för uppföljning av klubbarnas miljöcertifikat finns.