Hem / Miljö- och hållbarhetsarbete / Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Varför är den biologiska mångfalden så viktig? Läs mer om vår största miljöutmaning globalt. 

Våra motorklubbars banaktiviteter kan hjälpa Sverige att nå det av riksdgen satta miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv". Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål, där ett mål är att skydda och öka den biologiska mångfalden.

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald (se referenslista "Översikt av rapporter gällande biologisk mångfald och motorbanor/kontinuerlig störning"

Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer.

Det finns utbildningsmaterial med generella skötselråd. I mån av tid sker även besök i Svemos regi där mer platsspecifika skötselplaner tas fram i samråd med klubben. Anmäl gärna intresse för sådant besök till Svemo kansli.