Hem / Miljö- och hållbarhetsarbete / Mark-/miljöskydd

Mark-/miljöskydd

Ur Nationella tävlingsreglementet 2020-2021

13.11.1
Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykel-/snöskotersport, såväl i samband med träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc. Miljömatta ska även användas under el-aggregat.

Miljömatta ska vara sammansatt av en absorberande överdel och en tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på motorcykel är tillåten enligt arrangören.

Lokala miljöföreskrifter som skärper dessa regler kan förekomma för viss bana/tävling och skall respekteras. 

Miljömattan skall ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst 5 mm och ett minimimått 160 x 100 cm om inte annat framgår av respektive SR. Miljömatta för el-aggregat ska täcka el-aggregatets storlek.

Om mattan kastas efter användning ska detta ske i därför avsett kärl. Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.

13.11.1.1
Kompletterande regler om miljömatta, minimimått för olika grenar och användning kan finnas i respektive SR.

13.11.1.2
Underlåtenhet att använda miljömatta vid uppställning och service i samband med och under tävling medför tävlingsbestraffning genom straffavgift med 500 kr vid första tillfället. Om förseelsen upprepas under samma tävling gäller uteslutning ur tävlingen.

13.11.2
Förare som vid träning inte använder miljömatta skall av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.

Här kan du ladda ner en "affisch" om att alltid använda miljömatta vid både träning och tävling att sätta upp i t ex klubbstugan.

Beställ en miljömatta