Miljöguide

Här kan du ta del av Svemos Miljöguide:

Svemos Miljöguide (PDF)

I Svemo miljöguide står följande:

Klubbens miljöombud

Klubbens styrelse är ytterst ansvarig för att klubbens verksamhet organiseras så att miljön störs så lite som möjligt. Styrelsen bör utse ett miljöombud som på styrelsens uppdrag handlägger miljöfrågorna och håller kontakt mellan klubben och:

  • Kommunen
  • Förbundet
  • Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter
  • Andra miljöorganisationer
  • Lokal press, radio och TV
  • Informatör och remissinstans i miljöfrågor