Svemo GRI-checklist

Förbundets första Hållbarhetsredovisning bygger så det är möjligt på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 för relevant och trovärdig redovisning.

Hållbarhetsredovisningen gäller för hela Svemo och har tagits fram i samarbete med HUAros. Svemo har strävat efter att redovisningen ska uppfylla GRI:s applikationsnivå C (självdeklarerad) så långt det är möjligt för ett idrottsförbund. Utgivningsår för rapporten är 2012. Svemo kommer att redovisa regelbundet med några års mellanrum som ideellt baserat idrottsförbund. Som idrottsförbund är det också svårt att kvantifiera utsläpp m.m. som kommersiella aktörer kan, därav fokus på mer kvalitativa beskrivningar av förbättringsprojekt.

Se mer på www.globalreporting.org

För att läsa mer hur Svemos redovisning följer dessa riktlinjer, läs Svemos GRI-checklist här >>