Hem / Miljö- och hållbarhetsarbete / Uppdatering källdata ljudemission 2017

Uppdatering källdata ljudemission 2017

Ljudemissioner från från motorbanor kan beräknas med hjälp av "Buller från motorsportbanor - beräkningsmodell", Naturvårdsverkets meddelande 1983:8.

Beräkningsmodellen bygger på en referensljudnivå (baserad på källdata) samt korrektioner för avstånd, luftabsorption, terräng, samt sammanlagringskorrektion. 

Beräkningsmodellen är inte bindande och även andra metoder eller modeller kan tillämpas liksom andra källdata om sådana finns att tillgå och är lämpligare att använda i det enskilda fallet. Därför har med Svemos deltagande indata (källdata från respektive sportgren) uppdaterats 2007 och 2017, då det sker i teknikutveckling gällande ljuddämpning.

Uppdatering källdata ljudemission 2017

Kommentar till sammanlagringskorrektioner (då flera MC/fordon kör samtidigt)

Se mer på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-motorbanor/